مزایای بورس اوراق بهادار تهران

مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد كلان

1    جمع آوری سرمایه های جزئی و پراكنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شركتها
2    بكارگیری پس اندازهای راكد در امر تولید و تأمین مالی دولت و مؤسسات
3    كنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشاركت)
4    بورس به مثابه بازار رقابت كامل ( تعداد زیاد خریدار  و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع (
5    رشد تولید ناخالص ملی ، اشتغال و كمك به حفظ تعادل اقتصادی كشور
6    فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالكیت عمومی و ایجاد احساس مشاركت عمومی
7    افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد

مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه گذاران

1    خرید سهام و اوراق بهادار برای كسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
2    اطمینان از گزینه سرمایه گذاری بدلیل شفافیت اطلاعات
3    قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی
4    مشاركت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شركت ها
5    ایجاد یك بازار دائمی و مستمر كه امكان سرمایه گذاری بلند مدت و كوتاه مدت را فراهم می نماید
6    وجود طیف های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیری برای سرمایه گذار
7    برقراری سیستم ها و روشهایی كه از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.
8    حمایت از سرمایه گذاران كوچك و احساس مشاركت در امور تولیدی و تجاری
9    نظارت مضاعف بر فعالیت شركت ها در چارچوب استانداردها و آئین نامه های بازار سرمایه

مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شركت های سرمایه پذیر)  

1    سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
2    افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شركت در بازارهای مالی داخلی و خارجی
3    تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی كه نام شركت در تابلو بورس درج باشد
4    سهولت در تغییر تركیب سهامداری و انتقال مالكیت
5    بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با كاهش ریسك واحد اقتصادی و امكان تأمین مالی با هزینه كمتر
6    برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانكی و انتشار اوراق مشاركت
7    انتشار اوراق مشاركت بدون اخذ مجوز از بانك مركزی و فقط با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار
8    برخورداری از معافیت های مالیاتی
9    تبیین چشم انداز فعالیت شركت در آینده و ارزیابی عملكرد شركت
10 ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشاركت عمومی در توسعه شركت   

 

کلمات کلیدی:مزایای بورس اوراق بهادار تهران