اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت

 

مدیر عامل
محمد ثریانژاد / کارشناسی ارشد

رئیس هیات مدیره
حسین کیانی زاده / کارشناسی ارشد

نایب رئیس هیات مدیره
سید مهدی موسوی خوشدل / کارشناسی ارشد

عضو هیات مدیره
بابک باقری مهماندوستی / کارشناسی ارشد

 

عضو هیات مدیره
محمد خان زاده / کارشناسی ارشد

مدیر معاملات
پانته آ ملکی مقدم / کارشناسی ارشد

 

مدیر مالی
لیلا مهدوی / کارشناسی ارشد

مدیر اداری کارگزاری
حسین افشار / کارشناسی

مدیر سهام
آزاده مزده / کارشناسی

مدیر واحد سرمایه گذاری و آموزش
فرنوش شیخ الاسلامی / کارشناسی ارشد

 

مدیر بورس کالا
محمود اسفندیاری / کارشناسی ارشد