اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت

 

مدیر عامل
محمد ثریانژاد / کارشناسی ارشد

رئیس هیات مدیره
حسین کیانی زاده / کارشناسی ارشد

عضو هیات مدیره
بابک باقری مهماندوستی / کارشناسی ارشد

 

مدیر معاملات
روح اله حسین زاده / کارشناسی ارشد

 

مدیر مالی
امیر رحمتی / کارشناسی

 

رئیس حسابداری و مدیرمالی صندوق های سرمایه گذاری
مریم اذانی / کارشناسی ارشد

 

مدیر اداری کارگزاری
حسین افشار / کارشناسی

مدیر سهام
آزاده مزده / کارشناسی ارشد

مدیر واحد سرمایه گذاری و آموزش
سعید ابراهیمی / کارشناسی ارشد

 

مدیر بورس کالا
محمود اسفندیاری / کارشناسی ارشد