اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت

 

مدیر عامل
سید رضا علوی / کارشناسی ارشد

رئیس هیات مدیره
حسن کیانی زاده / کارشناسی ارشد

نایب رئیس هیات مدیره
سید مهدی موسوی خوشدل / کارشناسی ارشد

عضو هیات مدیره
محمد مشاری / کارشناسی ارشد

عضو هیات مدیره
محمد خان زاده / کارشناسی ارشد

مدیر معاملات
کامل ابراهیمیان / کارشناسی ارشد

مدیر مالی
لیلا مهدوی / کارشناسی ارشد

مدیر اداری کارگزاری
حسین افشار / کارشناسی

مدیر سهام
آزاده مزده / کارشناسی

مدیر واحد سرمایه گذاری و آموزش
محمد خبری زاد / کارشناسی ارشد

مدیر بورس کالا
محمود اسفندیاری / کارشناسی ارشد