انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

انواع صندوق بر مبنای ساختار

صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه باز
       واحدهای این نوع صندوق ها را میتوان بهطور مستمر خریداری کرد و دوره سررسید ثابتی ندارند. سرمایه گذاران می توانند هر زمان که بخواهند واحدهای این صندوقها را بر مبنای ارزش خاص دارایی(NAV)هر واحد که روزانه محاسبه می شود خریداری کنند یا در زمان دلخواه واحدهای خود را بفروشند. ویژگی منحصر به فرد این صندوق ها قابلیت نقدشوندگی آنهاست.

صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه بسته
       این نوع صندوق ها دوره مقرر مثلا 5-6 ساله دارند. صندوق در ابتدای دوره راهاندازی واحدهای خود را عرضه میکند. سرمایه گذاران واحدهای صندوق را در عرضه اولیه خریداری میکنند و پس از آن میتوانند به خرید و فروش آنها در بازار سهام بپردازند. برخی صندوهای سرمایه گذاری بسته برای خروج راحتتر سرمایه گذار امکاناتی را برای بازخرید واحدهای صندوق به قیمت ارزش خالص دارایی در نظر میگیرند.ارزش خالص دارایی این صندوقها به صورت هفتگی محاسبه میشود.

انواع صندوقها بر اساس هدف سرمایه گذاری

صندوق های رشدی
       هدف از تأسیس صندوقها به کارگیری  سرمایه و کسب بازدهی در میان مدت و طولانی مدت است. معمولا اینگونه صندوق ها سهم زیادی از سرمایه خود را به سرمایه گذاری در سهام اختصاص میدهند و در مقایسه با دیگر صندوق ها از ریسک بالایی برخوردار هستند. این صندوق ها خدمات مختلفی از جمله پرداخت سود نقدی و یا عایدات سرمایه ای برای سرمایه گذاران در نظر میگیرند و سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات خود یکی از این خدمات را انتخاب میکنند قابلیت تغییر خدمت برای سرمایه گذار در طول سرمایه گذاری وجود دارد.
صندوق های درآمدی
       هدف از صندوقهای درآمدی فرآهم آوردن سود متناوب و پایدار برای سرمایهگذاران است. این صندوقها عموما در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه،اوراق قرضه شرکتی، اوراق قرضه دولتی و ابزارهای بازار پول سرمایهگذاری میکنند. این صندوقها در مقایسه با صندوقهای سرمایهگذاری در سهام ریسک کمتری دارند و تحت تأثیر نوسانات بازار سهام قرار نمیگیرند ولی فرصتهای کسب بازده بیشتر نیز  در این صندوقها محدود است. ارزش خالص دارایی این صندوقها متأثر از تغییرات نرخ بهره در کشور است اگر نزخ بهره کاهش یابد(NAV)این صندوقها افزایش مییابد و بر عکس درحالیکه سرمایه گذاران بلند مدت از این نوسانات متأثر نخواهند بود.
صندوق های متعادل
       این نوع صندوق ها با سرمایه گذاری در هر دو نوع سهام و اوراق با درآمد ثابت به دنبال کسب درآمدی رشدی و پایدار هستند. این صندوق ها برای سرمایه گذاران میانهرو مناسب هستند. عموما 40-60 درصد سرمایه به سهام و اوراق بدهی اختصاص مییابد. ارزش خالص دارایی آنها تحت متأثر از نوسانات بازار سهام است. اگرچه این نوسانات بسیار کمتر از صندوقهایی است که به طور خالص در سهام سرمایه گذاری میکنند.
صندوق های بازار پول
       این صندوق ها نیز از نوع درآمد ثابت  با هدف افزایش نقدشوندگی هستند. این نوع صندوقها به دنبال سرمایهگذاری در ابزارهای کم ریسک کوتاه مدت مانند اوراق خزانه، گواهی سپرده، اوراق تجاری و اوراق دولتی است. بازده این صندوقها در مقایسه با دیگر صندوقها نوسان بسیار کمتری دارد و برای شرکتها و سرمایه گذارانی مناسبند که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت برای وجوه مازاد خود دارند.
صندوق جایزه
       این نوع صندوق ها عموما سرمایه خود را به اوراق دولتی اختصاص میدهند این اوراق ریسک نکول ندارند. ارزش خالص دارایی آنها هم مشابه صندوق با درآمد ثابت متأثر از تغییرات نرخ بهره است.
صندوق های شاخصی
        صندوقهای شاخصی پرتفویی تشکیل میدهند که عملکردی نزدیک به یک شاخص مبنا مانند s & p داشته باشد. این صندوق ها در اوراق بهادار تشکیل دهنده شاخص با درصد وزنی مشابه سرمایهگذاری میکنند و ارزش خالص دارایی آنها با افزایش یا کاهش شاخص مبنا افزایش یا کاهش می باید.
صندوق رشدی جسورانه
       يكنوع صندوق سرمايه گذاری مشترك كه بدنبال بدست آوردن بالاترين بازدهی سرمايه ای است. سرمايه گذاری هايی كه در اين صندوق نگهداري ميشوند شركتهايی هستند كه پتانسيل بالايی براي رشد نشان داده اند و معمولا" نوسانات بالايی در قيمت سهام اين شركتها مشاهده ميشود. اين صندوق ها مختص سرمايه گذاران با قابليت بالای پذيرش ريسك ميباشد. صندوقهای روبه رشد جسورانه دارای بتاهای بزرگی ميباشند و اين بمعنی همبستگی بالای مثبت با بازار سهام ميباشد. در شرايط رونق اقتصادی اين صندوق ها بسيار خوب عمل می كنند و برعكس در شرايط ركود اقتصادی بسيار بد اين صندوق ها ممكن است در عرضه های اوليه شركتها شركت كرده و در موقع مناسب با سود بسيار بالا خارج شوند. بعضي از اين صندوق ها براي بالا بردن بازدهي خود در اختيار معامله ها هم سرمايه گذاری می كنند. اين صندوقها بنام های ديگری چون صندوقهای با حداكثر بازدهی سرمايه(Maximum Capital Gains Fund)نيز معروف شده اند.

کلمات کلیدی:انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک