مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

مديريت حرفه ای

   اولين مزيت صندوق سرمايه گذاري مشترك(حداقل در تئوری) مديريت حرفه ای پول شما مي باشد. سرمايه گذاران به اين دليل در صندوق سرمايه گذاری می كنند كه وقت و تخصص لازم براي سرمايه گذاری بصورت انفرادي را ندارند. صندوق مشترك سرمايه گذاری راهی ارزان براي سرمايه گذاران كوچك است كه فردی را براي سرمايه گذاری و نظارت بر سرمايه گذاری خودشان استخدام كنند.

تنوع سازی

     با سهامدار شدن در صندوق بجای خريد سهام بصورت انفرادی در بازار، ريسك سرمايه گذاری شما پخش مي شود. فلسفه تنوع سازی اين است كه سرمايه گذاری در مجموعه زيادی از اوراق بهادار باعث ميشود كه زيان های ناشی از سرمايه گذاری در چند اوراق بهادار با سود های حاصل از سرمايه گذاری در ساير اوراق بهادار حداقل شود.بعبارت ديگر هر چه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زياد باشد قدرت آسيب پذيري هر كدام از آنها به سرمايه گذاري شما حداقل مي شود. صندوق های بزرگ شامل صد ها سهم از سهم های مختلف می باشند و امكان ايجاد چنين تنوعی هرگز برای يك سرمايه گذار كوچك ميسر نمی باشد.

صرفه جويی در مقياس

     به خاطر اينكه صندوق ها مقدار زيادی از سهام و اوراق بهادار را در هر معامله خريد و فروش می كنند هزينه های معاملاتی آنها بسيار پايين تر از مواردی است كه فرد خود اقدام به معامله می كند.

نقدينگی

    صندوق اين امكان را به شما می دهد كه در سريعترين زمان ممكن پول خود را نقد كنيد و برای فروش سهام خود با هيچ مشكلی مواجه نشويد.

آسانی و سهولت

     خريد و فروش سهام صندوق به آسانی صورت ميگيرد. با مبلغ بسيار كمی هم می توان در اين صندوق ها سرمايه گذاری كرد و بعضا" بانكها هم با تنوع و گستردگی كه دارند امكان خريد و فروش سهام صندوق را در اختيار مشتريان خود قرار می دهند. بسياری از شركت ها هم سيستم خريد اتوماتيك سهام را براه انداخته اند بدينصورت كه مثلا" هر ماه مبلغ 100 دلار بصورت خود كار در صندوقی خاص سرمايه گذاری می شود.

 

کلمات کلیدی:مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق