انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

اوراق بهاداری که سبد گردان بر اساس ریسک و بازده و میزان ریسک‌پذیری سرمایه گذار در سبد اختصاصی مورد استفاده قرار می‌دهد:

1   کلیه اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس

2   اوراق مشارکت، اوراق صكوك، اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار .
3   گواهي‌هاي سپردة منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 

 

کلمات کلیدی:انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی