فرآیند انجام معاملات بر خط

1   سرمایه گذاران با مراجعه به شعب شرکت های کارگزاری بورس پس از احراز هویت و پرکردن فرم مشتریان به عنوان مشتری کارگزاری شناخته می شوند

2   دریافت قرارداد معاملات از کارگزار و امضاء آن توسط سرمایه گذار

3   ارائه نام کاربری و رمز عبور به مشتری پس از احراز صلاحیت مشتری توسط شرکت کارگزاری

  پس از دریافت کد و رمز عبور توسط مشتری، امکان خرید و فروش سهام به صورت لحظه ای و بر خط از طریق کارگزاری برای سرمایه گذار فراهم خواهد شد

 

کلمات کلیدی:فرآیند انجام معاملات بر خط