عرضه و پذیرش در بورس و فرابورس: مقدمه

مقدمه

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق­بهادار بیان می­دارد که کلیه شرکت­ها جهت معاملات اوراق بهادار باید در بازارهای بورس يا فرابورس پذیرفته شده و مورد معامله قرار گیرند. همچنین نقل و انتقال در شرکت­های سهامی عام که شرایط پذیرش در بورس یا فرابورس را ندارند نیز باید در بازار پایه فرابورس انجام شود. همچنین شرکت­ها می­توانند تأمین مالی مورد نیاز خود را نیز از طریق بازار سرمایه انجام دهند.

معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب ‌مورد امکان‌پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

 

ثبت نزد سازمان

اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد (طبق اصل 44) تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت رسيده‌اند و نيز اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود

براساس ضوابط سازمان، ثبت کليه شرکتهای سهامی عام يا شرکتهای سرمايه گذاری با سرمايه بيش از 10 ميليارد ريال نزد آن سازمان الزامی است.

در اجرای مفاد قانون بازار اوراق­بهادار، اوراق­بهاداری که در بورس­های اوراق­بهادار یا بازارهای خارج از بورس معامله می­شوند باید نزد سازمان به ثبت برسند.

 

پذیرش و عرضه

پذيرش در بورس به معنی تطبيق وضعيت و شرايط ناشر با شرايط مندرج در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق در بورس است. براساس مقررات بازار سرمايه ، شرکتهایی که متقاضی پذيرش اوراق بهادار خود در بورس هستند ، تمام يا بخشی از وظايف خود در فرآيند پذيرش را از طريق مشاوران پذيرش که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند ، انجام می دهند. به عبارت ديگر، مشاوران پذيرش، به عنوان رابط ميان ناشران اوراق بهادار متقاضی پذيرش و بورس ها عمل می کنند.

 

عرضه و پذیرش برای شرکت­های سهامی عام واجد شرایط، با توجه به سرمایه و سهام شناور و معیار­های دیگر ، در انواع بازار بورس یا فرابورس انجام می­شود.

 

مزایای پذیرش در بازار سرمایه:

  • سهولت تأمین مالی شرکت­ها از طریق بورس
  • افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه
  • برخورداری از مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی
  • افزايش اعتبار داخلی و بين المللی
  • تسهیل وثیقه­ گذاری سهام توسط سهامداران
  • سهولت تأمین مالی از سامانه­ی بانکی در مقایسه با شرکت­های غیر بورسی
  • استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت
  • استفاده از معياری مناسب برای مقایسه شرکت با ساير شرکتها در صنعت مشابه، و نيز در مقايسه با وضعيت کل صنايع در بين شرکتهای بورسی
کلمات کلیدی:عرضه و پذیرش,