عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص کل

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/21


b106757شاخص کل.jpg

 

 

 

در به روز رسانی داریم:

 

22deefdشاخص کل 21 مرداد.png

 

در به روز رسانی اخیر شاخص کل مشاهده میشود که موج بی در قالب یک مثلث زمانبر در حال تکمیل است. هنوز مطمئن نیستیم که این موج بی بزرگ به اتمام رسیده است یا خیر . دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه را درنظر داریم:

  • خوشبینانه این است که ریز موج ایی به اتمام رسیده و الان در یک از 5 موج صعودی سی هستیم. که با شکست سقف و مقاومت 81820 تقریبی موج بزرگ سی تایید شود.
  • دوم بدبینانه این است که ریزموج دی تمام نشده باشد و درحال تکمیل سی از دی باشیم و سپس اصلاح ریز موج ایی تازه آغاز شود.
  • به لحاظ زمانی محدوده هفته اول شهریور مهم بوده و رصد شود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش