عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم فاسمین بر اساس عملکرد شش ماهه نخست سال مالی 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/01


کلیاتی از کالسیمین

شرکت کالسیمین سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. کالسیمین از سال 1343 با هدف تولید کنسانتره روی، سرب و شمش روی فعالیت تولیدی خود را آغاز نمود و در سال 1376 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 2000 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 57.3 درصدی سهام می باشد. فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه ای تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

شرکتهای مجتمع ذوب و احیاء قشم، تولید روی بندرعباس، اسیدسازان زنجان، صنعت روی زنگان و آلفا ماشین پویا جز شرکتهای زیر مجموعه شرکت کالسیمین می باشند.ظرفیت اسمی شرکت تولید 75000 تن کنسانتره روی پخته، 210000 تن کنسانتره روی خام، 35000 تن کنسانتره سرب و 68000 تن شمش روی و 114000 تن اسید سولفوریک می باشد. مطابق با صورت مالی سال 95 بیش از 93 درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است. 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: 

شرکت در فصل بهار 9.540 تن شمش روی تولید داشته است و 10.491 تن را به میانگین نرخ فروش 96.522 هزار ریال به فروش رسانده است. کل مبلغ فروش 1.145 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  35 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 11 درصد و در خرداد ماه 20 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش شمش روی در سه ماهه نخست امسال 6 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2608 دلار به فروش رسانده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده و مقدار فروش رشد 61 درصدی داشته است . مبلغ فروش 93 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش مقدار و نرخ فروش می باشد.

6ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 فاسمین از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 18788 تن شمش روی را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش هر تن شمش روی 104 میلیون ریال می باشد و مبلغ فروش 1958 میلیارد ریال می باشد. نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار فروش شمش روی 37 درصد و مبلغ فروش آن 89 درصد افزایش داشته است شرکت همچنین 2208 تن کنسانتره سرب و 7214 تن کنسانتره روی خام را به فروش رسانده است. مجموع مبلغ فروش در شش ماهه به  2208 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 79 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص از 33 درصد در شش ماهه پارسال به 40 درصد در شش ماهه امسال رشد نموده است.

83eab80fas6.png

540abadfas7.png

ca66320fas8.png

 

بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 96:

 فاسمین در بودجه جدید مقدار فروش شمش روی و کنسانتره سرب را نسبت به بودجه قبلی تغییری نداده است. مقدار فروش کنسانتره روی خام از 5 هزار تن به 7 هزار تن افزایش یافته است. نرخ فروش هر تن شمش روی از 2400 دلار به 2600 دلار تغییر نموده است. نرخ ارز هم بدون تغییر 37000 ریال در نظر گرفته شده است. حاشیه سود ناخالص از 30 درصد به 36 درصد افزایش یافته است. هزینه اداری عمومی و فروش و هزینه مالی و درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز به ترتیب 11%، 6% و 31 درصد افزایش را داشته اند. سود هر سهم نیز از 501 به 701 ریال تغییر نموده است.سود سه ماهه نخست امسال فاسمین  168 ریال بوده است.فاسمین در عملکرد شش ماهه 408 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که سود کل سال مالی قبل 447 ریال بوده است. در بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 701 ریال سود پیش بینی نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل مثبت 40 درصدی داشته است.

4584a77fas5.png

مقدار فروش 

 

772d2091.png

مبلغ فروش

 

3f675b52.png

 

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم: 

با توجه به تثبیت نرخ دلار در محدوده 4000 تومان و انتظارات از ادامه روند صعودی دلار ، در هر دو سناریو برای ادامه سال نرخ دلار را 40500 ریال فرض نمودیم. همچنین با توجه به تثبیت نرخ جهانی شمش روی در محدوده بالای 3100 دلار، در هر دو سناریو برای ادامه سال نرخ جهانی شمش روی را 3200 دلار در نظر گرفتیم . سایر موارد همانند بودجه در نظر گرفته شده است.

نرخ کنسانتره سرب و نرخ کنسانتره روی خام با توجه به نسبت نرخ کنسانتره به نرخ شمش روی در شش ماهه برآورد گردید.در مورد مواد اولیه مصرفی در سناریو اول نرخ خاک پرعیار و خاک متوسط عیار بر اساس نسبت نرخ خاک به نرخ شمش در بودجه و در سناریو دوم بر اساس نسبت نرخ خاک به نرخ شمش روی در عملکرد شش ماهه فرض گردید. میزان مصرف مواد اولیه در سناریو اول بر اساس بودجه و در سناریو دوم بر اساس عملکرد شش ماهه برآورد گردید.

 

544aadbfas4.png

 

a10423dfas1.png

 

در سناریو اول سود 831 ریالی و در سناریو دوم سود 983 ریالی به ازا هر سهم به دست آمد. در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به تغییرات نرخ دلار و شمش روی در هر سناریو انجام شده است.

 

14579a98.png

35093839.png

 

زهرا صداقت 

واحد سرمایه گذاری و آموزش