عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم فرآور برای سال مالی96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1395/11/23


آخرین بودجه ارائه شده شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور) به شرح ذیل می باشد:

1ef5885f1.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در آخرین بودجه اعلامی خود برای سال 95 به ازای هرسهم 1097 ریال سود برآورد کرده است که در 9 ماهه توانسته 862 ریال معادل 79 درصد از بودجه خود را محقق سازد.

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 20 درصد کاهش 880 ریال برآورد کرده است.

مفروضات بودجه 96 شرکت

1-نرخ دلار 37000 ریال

2- نرخ شمش روی 2400

4-افزایش 10 درصد هزینه اداری و فروش و هزینه تولیدی

مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است:

220371ff2.jpg

میزان فروش شرکت در سال 95 با رشد 14 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. در اولین بودجه سال 96 میزان فروش با افزایش 18 درصدی برآورد گردیده است.

a60f1def3.jpg

شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 40 درصد افزایش داده است که این افزایش عمدتا از محل افزایش مقدار فروش دو محصول و افزایش نرخ فروش شمش روی می باشد.

شرکت نرخ فروش محصولات را بر اساس دلار 37000 ریالی و روی 2400 دلاری برآورد نموده است.

بهای تمام شده

c739204f4.jpg

عمده بهای تمام شده شرکت از محل سربار می باشد که بیش از 70 درصد از بهای تمام شده را تشکیل میدهد.

بر اساس آخرین صورت مالی سال 95 سهم مواد از بهای تمام شده 35 درصد و سهم دستمزد 10 درصد می باشد .از آنجایی که سود هر سهم شرکت، حساسیت زیادی به تغییرات نرخ دلار و نرخ فروش دارد با توجه به مفروضات زیر سود هر سهم سال 96 برآورد شده است.

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-نرخ دلار معادل 37500 ریال

2-نرخ جهانی شمش روی معادل 2513 دلار

3- افزایش 12 درصدی نرخ حقوق و دستمزد

4-برای محاسبه نرخ خرید خاک معدنی و کنسانتره که مهم ترین ماده اولیه شرکت در تولید شمش روی می باشد از نسبت نرخ خرید کنسانتره روی به نرخ فروش شمش روی در دو سال اخیر(5.8 درصد) استفاده گردید. این نسبت در سه ماهه پایانی سال 95 معادل 4 درصد می باشد.

6-مقدار فروش برابر با بودجه فرض گردید.

7-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

8-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 8 درصد فرض گردید.

در جدول زیر آرشیو نرخ های جهانی شمش روی و نرخ دلار آورده شده است. نرخ فروش شمش روی و نرخ دلار در سناریو تحلیلی بر اساس نرخ های 6 ماهه دوم سال 95 می باشد.

28e759af5.jpg

همانگونه که جدول زیر نشان میدهد نرخ فروش داخلی شمش روی بالاتر از نرخ صادراتی می باشد. و از سال 91 تا کنون به طور متوسط نرخ فروش داخلی 6 درصد بیشتر از نرخ صادراتی میباشد. اما در تحلیل پیش رو همانند بودجه شرکت نرخ داخلی و صادراتی را برابر فرض نمودیم.

4da3ce8f6.jpg

558ce85f7.jpg

بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم 1021 ریال برآور گردید. با فرض ثابت بودن نرخ شمش روی ، هر 100 تومان افزایش دلار سبب رشد 12 درصدی سود هر سهم میشود. و با فرض ثابت بودن دلار هر 100 دلار افزایش نرخ شمش روی سبب رشد 17 درصدی سود هر سهم میگردد.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و اموزش