عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/05/21


1-کلیاتی درباره شرکت:

1-1-تاریخچه:

شرکت گروه صنایع کاغذسازی پارس در تاریخ 13/09/1346 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید اما در تاریخ 20/09/1346 براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده، مرکز شرکتبه هفت تپه منتقل و در اداره ثبت شرکتهای شوش به ثبت رسید. شرکت در بدو تاسیس با نام شرکت سهامی کاغذ پارس شروع به فعالیت نموده و فعالیت نموده و در سال 1351 شرکت به سهامی عام تبدیل شد. در سال 1355 شرکت از نام شرکت سهامی عام کاغذ پارس به گروه صنایع کاغذ پارس (شرکت سهامی عام) تغییر نام یافت.

مرکز اصلی شرکت در هفت تپه خوزستان قرار دارد.

1-2- فعالیت اصلی شرکت:

فعالیت اصلی شرکت عبارتست از: تاسیس و اداره کارخانه ها به منظور تهیه و تولید و فروش و توزیع انواع کاغذ و محصولات ساخته شده از کاغذ و مقوا و خمیر کاغذ و هرگونه مواد و محصولات فرعی دیگر-تاسیس و اداره هر نوع کارخانه و بهره برداری از آنها- تاسیس و اداره شرکتهای بازرگانی،خدماتی و یا تولیدی دیگر و مشارکت در اینگونه شرکتها- مباردت به هر گونه فعالیتها و عملیاتی که برای مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای آنها لازم یا مفید باشد.

2-سهامداران:

e7b3129چکاپا1.jpg

3-ظرفیت شرکت:

ظرفیت اسمی و عملی شرکت در سال مالی منتهی به 30/08/1395 به صورت ذیل می باشد.

9167d53چکاپا2.jpg

4-آمار تولید:

شرکت در شش ماهه منتهی به 31/02/96 مقدار 34.946 تن انواع محصولات تولید کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 4.2 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در هشت ماهه نخست سال مالی خود موفق به تولید 45.777 تن شده است.

در نمودار ذیل حجم تولیدات شرکت در چند سال اخیر نمایش داده شده است.

c7bd6bcچکاپا3.jpg

5-آمار مقدار فروش:

شرکت برای سال مالی جاری میزان 67.627  تن فروش محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به سال مالی گذشته افزایش 3 درصدی را نشان می دهد. همچنین در هشت ماهه نخست سال  شرکت موفق به پوشش 67 درصدی میزان فروش خود شده است.

در ادامه نمودارهایی از درصد پوشش و روند مقدار  فروش در سنوات گذشته نشان داده شده است.

0676484چکاپا4.jpg

9f2a528چکاپا5.jpg

همان طور که در نمودار فوق نشان داده شده است میزان پوشش شش ماهه نخست سال جاری به میزان پوشش سال مالی گذشته بوده است. همچنین عمکلرد شرکت در 8 ماهه نخست سال مالی به صورت ذیل بوده است:

cc671edچکاپا6.jpg

6-آمار مبلغ فروش:

 محصولات شرکت عبارتند از کاغذ رول سفید، خمیر ویرجین، رول فلوتینگ و سایر محصولات می باشد. شرکت برای سال مالی 96 مبلغ 1.413.587 میلیون ریال فروش پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 1 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در هشت ماهه منتهی به 31/04/1396  توانسته است 68 درصد از مبلغ فروش خود را پوشش دهد.

در نمودارهای زیر روند مبلغ فروش و درصد پوشش فروش در سه ماهه های مختلف در چند سال اخیر نشان داده شده است.

81d3afdچکاپا7.jpg

719d5c9چکاپا8.jpg

همچنین عملکرد شرکت به لحاظ مبلغ فروش در هشت ماهه نخست سال به صورت ذیل می باشد.

42d3082چکاپا9.jpg

همچنین روند نرخ فروش شرکت در سنوات گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است.

8c50ea4چکاپا10.jpg

همچنین روند نرخ فروش محصولات شرکت به صورت ماهانه در سال مالی جاری به صورت زیر می باشد.

a47382fچکاپا11.jpg

مرجع قیمت گذاری محصولات شرکت، کمیسیون معاملات فروش می باشد.

7-بهای تمام شده:

مواد اولیه شرکت عبارتند از: کاغذ آخال، باگاس خشک، کاستیک مایع،سولفات آلومینیوم، رزین و سایر مواد مصرفی می باشد. مرجع قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، انجمن صنفی می باشد.

برای سال مالی منتهی به 30/08/96 شرکت پیش بینی براساس گزارش عملکرد میان دوره ای نداشته است و تنها اطلاعاتی که در خصوص میزان مصرف مواد اولیه وجود دارد این است که شرکت براساس اولین پیش بینی سال مالی 96 مقدار 483.638 تن و مبلغ 493.842 میلیون ریال انواع مواد اولیه مصرف خواهد داشت. شرکت برای سال مالی 30/08/95 مبلغ 491.568 میلیون ریال مواد مستقیم مصرفی گزارش کرده است.

در نمودار ذیل روند حاشیه سود ناخالص فصلی شرکت نشان داده شده است.

e642d6fچکاپا12.jpg

8- صورت سود و زیان:

db89131چکاپا13.jpg

شرکت برای سال مالی منتهی به 30/08/96 به ازای هر سهم 329 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش 12 درصدی را نشان می دهد. که علت اصلی این کاهش افزایش در نرخ مالیات نسبت به سال گذشته و کاهش مبلغ سایر درآمدهای غیرعملیاتی (این درآمد ناشی از سود حاصل از فروش داراییهای ثابت( بوده است .همچنین شرکت در شش ماهه نخست سال40 درصد از سود خالص برآوردی خود را پوشش داده است. که در دوره مشابه سال گذشته درصد پوشش 34 درصد بوده است.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی:

سناریو اول:

مقدار فروش: برای 4 ماه باقی مانده سال برابر مقدار فروش شرکت در تیر ماه در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات: برابر نرخ فروش محصولات در تیر ماه.

حاشیه سود ناخالص: برابر 31 درصد در نظر گرفته شده است.

هزینه مالی: برای 6 ماهه دوم سال به اندازه 6 ماهه اول سال مالی در نظر گرفته شده است.

سایر اقلام مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم:

مقدار فروش: برابر بودجه خود شرکت برای باقیمانده سال مالی.

نرخ فروش محصولات: برابر میانگین نرخ فروش در 8 ماهه ابتدایی سال مالی.

حاشیه سود ناخالص: برابر 32 درصد درنظر گرفته شده است.

هزینه مالی: برای 6 ماهه دوم سال به اندازه 6 ماهه اول سال مالی در نظر گرفته شده است.

سایر اقلام مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

b8240abچکاپا.jpg

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، سود شرکت با توجه به مفروضات هر 2 سناریو در بازه 30 تا 32 تومانی قرار می گیرد.

همچنین در صورتی که حاشیه سود ناخالص را مانند بودجه خود شرکت و برابر 34 درصد در نظر بگیریم سود شرکت در بازه 31 تا 33 تومان قرار می گیرد.

 

نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش