عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/22


واحیا- صنايع و معادن احياء سپاهان:

730cb63vaehyaaaaaaa.png
 
 
 
تحلیل تکنیکال این نماد از بازار پایه فرابورس
 

با تکمیل ریز موج سی و اتمام موج 4 شاهد برگشت قطعی سهم در قالب موج 5 بودیم که این موج می تواند تا سقف قبل محدوده صف خرید فعلی باشد یا گسترده. 

با صف خرید امروز در محدوده 757 تومان باید دید که این روند ادامه دارد یا خیر.

 

در صورت تثبیت بالای این سقف  محدوده های 900-914 با دید میان مدت مهم است.

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش