عنـوان تحلیل : بررسی شرکت داروسازی البرز دارو و پیش بینی سود سال مالی 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/01/02


شرکت البرز دارو در سال 1355  تاسیس و در سال 1362 به بهره برداری رسیده است. سهام شرکت در سال 1375 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت البرز دارو جز واحدهای تجاری فرعی گروه داروییی سبحان می باشد و واحد تجاری اصلی نهایی گروه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام می باشد. مرکز اصلی شرکت و نیز کارخانه آن در قزوین واقع است.سرمایه شرکت در بدو تاسیس 1.8 میلیون ریال بوده است و طی چند مرحله به 450 میلیارد ریال رسیده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از : تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای ساخت و فروش هر گونه محصولات دارویی؛ غذایی؛ مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، وارد کردن محصولات ساخته شده دارویی، غذایی...

ظرفیت اسمی و عملی

b86542eda1.jpg

سهامداران

8f65ddbda2.jpg

آخرین بودجه ارائه شده شرکت داروسازی جابر ابن حیان(دجابر) به شرح ذیل می باشد:

e9322aada3.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در آخرین بودجه اعلامی خود برای سال 95 به ازای هرسهم 1697 ریال سود برآورد کرده است که در 9 ماهه توانسته 1298 ریال معادل 76 درصد از بودجه خود را محقق سازد.

شرکت داروسازی حیان در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 4 درصد افزایش 1765 ریال برآورد کرده است.

مفروضات بودجه 96 شرکت

1-کاهش 14 و 2 درصدی حجم فروش فرآورده های تزریقی و مایعات و افزایش 11 درصدی حجم فروش جامدات

2- افزایش 18 و 11 درصدی نرخ فروش فرآورده های تزریقی و مایعات

4-افزایش 15 درصد هزینه اداری و فروش و افزایش 14 درصدی هزینه تولیدی

5-کاهش 18 درصدی مواد الیه و لوازم بسته بندی و افزایش 27 درصدی نرخ خرید آن

مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است:

6cffba2da4.jpg

 

میزان فروش شرکت در سال 95 با افت 12 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. در اولین بودجه سال 96 میزان فروش با کاهش 0.4 درصدی برآورد گردیده است. میزان فروش مایعات و فرآورده های تزریقی با کاهش 5 و 15 درصدی برآورد گریده است و حجم فروش جامدات با افزایش 10 درصدی پیش بینی شده است.

4feac51da5.jpg

شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 4 درصد افزایش داده است که این افزایش عمدتا از محل افزایش  نرخ فروش محصولات می باشد.

بهای تمام شده

af7f81dda6.jpg

عمده بهای تمام شده شرکت از محل مواد مصرفی می باشد که بیش از 60 درصد از بهای تمام شده را در سال گذشته تشکیل میدهد.

بر اساس آخرین صورت مالی سال 95 سهم سربار از بهای تمام شده 19 درصد و سهم دستمزد 6 درصد می باشد .

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 3 و 20 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دجابر در دوره های گذشته برابر با 56 درصد بوده است. سه حالت 51، 56 و 60 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 23 درصد فرض گردید.

b0821cada7.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش