عنـوان تحلیل : بررسی شرکت داروسازی پارس دارو و پیش بینی سود سال مالی 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/01/05


شرکت پارس دارو در سال 1339  تاسیس گردید. سهام شرکت در سال 1374 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تامین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران می باشد.سرمایه شرکت در بدو تاسیس 15 میلیون ریال بوده است و طی چند مرحله به 210 میلیارد ریال رسیده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از : تولید و فروش داروهای شیمیایی و گیاهی و همچنین مواد اولیه دارویی، شیمیایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی و تاسیس و ایجاد کارخانجات و لابراتوارهای ساخت و بسته بندی مواد دارویی و ...

ظرفیت اسمی و عملی

06c02c3dep1.jpg

سهامداران

سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری تامین می باشد که مالکیت 69 درصدی دارد.

3ef9724dep2.jpg

آخرین بودجه ارائه شده شرکت پارس دارو (دپارس) به شرح ذیل می باشد:

68fc2addep3.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در آخرین بودجه اعلامی خود برای سال 95 به ازای هرسهم 2816 ریال سود برآورد کرده است که در 9 ماهه توانسته 759 ریال سود را محقق سازد که پوشش 27 درصدی داشته است. در دوره های مالی گذشته نیز درصد پوشش در عملکرد 9 ماهه در حدود 26 درصد می باشد.

شرکت پارس دارو در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 3 درصد کاهش 2718 ریال برآورد کرده است.

مفروضات بودجه 96 شرکت

1-کاهش 5 و 12 درصدی حجم فروش کرم درمانی و محلول

2- افزایش 164 درصدی حجم فروش شربت

3-افزایش 15،9 و 39 درصدی نرخ فروش قرص و کپسول، کرم درمانی و محلول و کاهش 3 درصدی نرخ فروش شربت

4-افزایش 14 درصد هزینه اداری و فروش و تولیدی

مقدار فروش شرکت در مقایسه با سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است:

f0423e0dep4.png

میزان فروش شرکت در سال 95 با کاهش 20 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. در اولین بودجه سال 96 میزان فروش با افزایش ناچیز 0.46 درصدی برآورد گردیده است. فروش داخلی 98 درصد از مبلغ فروش را تشکیل می دهد و تنها 2 درصد از فروش ریالی مربوط به فروش صادراتی می باشد.

00c16fddep5.jpg

شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 12 درصد افزایش داده است .

بهای تمام شده

bdd2bfddep6.png

عمده بهای تمام شده شرکت از محل مواد مصرفی می باشد که بیش از 77 درصد از بهای تمام شده را در سال گذشته تشکیل میدهد.

بر اساس آخرین صورت مالی سال 95 سهم سربار از بهای تمام شده 17 درصد و سهم دستمزد 7 درصد می باشد .

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-بر اساس تغییرات مبالغ فروش در سنوات گذشته دو نرخ رشد 19 و 12 درصدی را برای مبلغ فروش فرض نمودیم.

2- بهای تمام شده بر اساس حاشیه سود ناخالص برآورد گردیده است.حاشیه سود ناخالص دپارس در دوره های گذشته برابر با 37 درصد بوده است. سه حالت 37، 41 و 33 درصد را برای حاشیه سود ناخالص فرض نمودیم.

4-سایر موارد صورت سود و زیان به دلیل مقادیر کم برابر با بودجه فرض گردید.

5-نرخ مالیات همانند بودجه برابر با 10 درصد فرض گردید.

 

a4f0ad4dep7.jpg

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش