عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/22


72ec8d9kafpars.png

 

کفپارس در نمای روزانه را مشاهده مینمایید:

سهم بعد از اصلاح یک کارکشن چند  ماهه در قالب c حال تغییر فاز داده و میتوان موج فعلی را D متصور بود. در حرکت بعدی در صورت رسیدن به ترند مشخص شده و ورود به اصلاح میتوان گفت شاخه اصلاح e در حال شکل گیری میباشد و  شکل گیری مثلث را داریم.

 

در این روند صعودی میان مدت مقاومت مهم 760- 800 را داراست که باید جو کلی بازار را رصد نمود.

حد ضرر و حمایت معتبر: 390-410

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش