عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/23


facef7eتکنیکال.jpg

 


در صورت اتمام موج دو یا بی یک روند صعودی میان مدت را در قالب سه یا سی داریم که در آن حد ضرر سهم با دید بلند مدت: 100- 102 در نظر گرفته شود.

مقاومت های جدی در میانه روند : 130-155


ضمن اینکه با توجه به فیبوهای معتبر زمانی اعمال شده باید به بازه های زمانی سقف وکف سهم توجه شود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش