عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/23


eaaaf8eغشهداب 23.png

 

پیش تر این سهم را بررسی داشتیم و در آرشیو کانال موجود است . به مقاومت سقف اشاره داشتیم و میبینیم در حرکت ایمپالس شکل گرفته پس از ثبت پیک قیمتی 225 تومان وارد فاز اصلاحی در قالب موج 4 شده و انتظار داریم از محدوده 169-180 تومان شاهد تقاضا در سهم و تغییر روند شویم.

به روز رسانی خواهد شد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش