عنـوان تحلیل : برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم ومعادن در سال مالی 1396

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/05/23


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد ومعادن در سال 1396

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت ومعادن در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 31 تیرماه 1396 استفاده شده است.

6a74c18vamaaden960523.jpg

9ea9df0vamaaden3960523.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 85 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

583cde9vamaaden2960523.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است کگل، فخاس، کنور و کچاد بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند. 

2f670bcvamaaden4960523.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است. تعدیلات زیر در حقوق صاحبان سهام شرکت اعمال شده است:

1. شرکت توسعه معادن و فلزات در مجمع عمومی فوق العاده خود در اسفندماه 1395 اقدام به تصویب افزایش سرمایه به مبلغ3.055.230 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی نموده است که این مقدار در صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد لحاظ نشده است لذا با احتساب تعداد سهام جدید در محاسبات، مبلغ را به حقوق صاحبان سهام اضافه می کنیم.

2. شرکت توسعه معادن و فلزات در محمع عادی سالیانه در تیرماه 96 اقدام به تقسیم سود 50 ریالی نموده است که این مبلغ در صورتهای مالی خرداد ماه در نظر گرفته نشده و باید از حقوق صاحبان سهام کسر گردد.

صورت سود و زیان

681ce55vamaaden5960523.jpg

صورت سود و زیان ومعادن در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 129 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 38 درصد افزایش 178 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در سه ماهه ابتدایی سال جاری موفق به پوشش 4 درصدی بودجه خود شده است.

3685eeevamaaden6960523.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای معدنی در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است.

***با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم ومعادن تا 24 تومان افزایش یابد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش