عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال افرانت (افرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/24


 

 

0d73315afraaaa.png

افرا روند حرکتی سهم را در نمای روزانه دنبال می نماییم. به نظر میرسد با حد ضرر 250 تومان می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اصلاح قیمتی سهم در قالب موج سه تایی بی همین محدوده احتمالا به پایان رسد و شاهد افزایش تقاضا و تغییر روند سهم خواهیم بود.

 

در این تحلیل به حد ضرر پایبند باشیم.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش