عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش 4 ماهه اول شرکت مس شهید باهنر(فباهنر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/05/24


بررسی تولید و فروش 4 ماهه اول شرکت مس شهید باهنر(فباهنر)

فعالیت اصلی شرکت صنایع مس شهید باهنر تولید انواع فرآورده های مسی و آلیاژهای مسی و برنجی شامل لوله های مسی، مفتول و مقاطع مسی و برنجی، ورق و تسمه مسی، ورق و تسمه آلیاژ مس و نیکل و سایر آلیاژهای مسی و برنجی می باشد.

شرکت در 4 ماه ابتدای سال موفق به فروش 145 میلیارد تومان از محصولات خود معادل 24 درصد از بودجه شرکت شده است. شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 464 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 551 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 609 میلیارد تومان می باشد. لازم به ذکر است که شرکت سود هر سهم خود را برای سال مالی 96 مبلغ 802 ریال پیش بینی کرده که تا اینجای کار موفق به محقق سازی 201 ریال شده است.

 مجموع فروش شرکت در بودجه 96، مبلغ 609 میلیارد تومان می باشد که از این مقدار بیشترین سهم آن متعلق به سه محصول اصلی شرکت می باشد. تسمه ورق کاپرنيکل با پیش بینی فروش 145 میلیارد تومان، تسمه و ورق مسي با پیش بینی فروش 140 میلیارد تومان و تسمه ورق برنجي با پیش بینی فروش 117 میلیارد تومان. که شرکت در4 ماه ابتدای سال مجموعا موفق به فروش 92 میلیارد تومان از این سه محصول شده است. که در زیر نرخ فروش محصولات و میانگین نرخ فروش آنها در 4 ماه ابتدای سال نمایش داده شده است.

d2c6495فباهنر.jpg

نتیجه گیری: با توجه به محافظه کارانه بودن بودجه شرکت و اینکه شرکت دراولین بودجه خود نرخ lme مس برای سال مالی 96 را 5600 در نظر گرفته است  و با توجه به رشد قیمت مس تا حدود قیمتی 6400 و همچنین با توجه به راه اندازی طرح توسعه سکه زنی شرکت تا پایان شهریور 96 و نیز توانایی شرکت در فروش دو محصول اصلی، ورق برنج و ورق کاپرنیکل با نرخ های بالاتر از آنچه در آخرین پیش بینی خود دیده است به ترتیب با رشد 0.27 و 0.03 ، تعدیل مثبت شرکت دور از ذهن نمی باشد.

شایان ذکر است که شرکت در نظر دارد در سال 29/12/1396 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل سود انباشته و آورده نقدي به مبلغ (450000 میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش