عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/24


 

22cb753tapikk.png

 

نماد تاپیکو در تایم روزانه به نظر میرسد در حال تکمیل یک سوپر سیکل WXY است و فعلا در 4 سال اخیر موج W در حال اتمام است.یک رشدمیان مدت را درقالب موج X  برای سهم در نظر داریم که محدوده 150-160 که کف تارخی قبل تر نیز هست کمریسک تلقی میشود.حد ضرر همین محدوده باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش