عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/25


ed340dfvas1.jpg

در تحلیل پیشین انتظار افزایش تقاضا داشتیم - وساخت به روز رسانی:

743107evasakht.png

شاهد آن هستیم که موج سی سهم با برخورد به سقف کانال به اتمام رسیده و در حال ساخت ریز موج ای از بی بزرگتر هستیم.

حمایت فیبوی ریتریسمنت 61.8 درصد موج قبلی درست در همین محدوده بوده و از 260 حدودی برگشت را تجربه نمود. حد ضرر کف کانال را برای سهم در این رشد موقت مد نظر داشته باشیم. این رشد  ریز موج بی از بی بزرگتر می تواند در نظر گرفته شود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش