عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/25


bac5f72kerooy.png

 

کروی پس از اتمام ایمپالس صعودی خود اصلاح شارپی را تا محدوده حمایتی میانه کانال در قالب موج 4  تجربه نموده  پس از این اصلاح در حال تکمیل 5 ریز موج موج 5 خود است. به نظر میرسد مقاومت جدی آن میان مدت محدوده 315 و 350 سقف باشد.

حمایت فعلی سقف قبلی و فیبوی ریتریسمنت 50 درصد مد نظر باشد برای حد ضرر یعنی محدوده 260 مد نظر باشد. در کل سهم میان مدت صعودی است.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش