عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی فرآور( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فراور و بررسی تولید و فروش 4 ماهه شرکت)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/05/28


کلیاتی از شرکت تولید فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سال تاسیس شرکت 1370 می باشد و در سال 1381 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 120 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 51.8 درصدی سهام می باشد. شرکت تولید کننده شمش و ورق روی می باشد. ظرفیت کارخانه برای تولید شمش و ورق روی با خلوص 99.96 درصد در سه شیفت کاری معادل 16 هزار تن می باشد. بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد.

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 7.637 تن و فروش 7.637 تن شمش روی با میانگین نرخ  89060 هزار ریال شده که مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  680 میلیارد ریال بوده است. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 35.685 ریال و میانگین نرخ فروش روی در این سال مالی 2200 دلار بوده است.مطابق با صورت مالی سال 95 نرخ فروش داخلی هر کیلو شمش روی 93287 و نرخ فروش خارجی برابر با 78692 ریال می باشد. از سال 91 تا کنون به طور متوسط نرخ فروش داخلی 6 درصد بیشتر از نرخ صادراتی میباشد.

b1daeb6fa1.png

شرکت فرآور در اولین بودجه 96 سود هر سهم را با کاهش 19 درصدی مبلغ 880 ریال پیش بینی نموده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 1088 ریال سود به ازاء هر سهم برسد.

با توجه به عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت در بودجه جدید سود 934 ریالی را پیش بینی نموده است که نسبت به گزارش قبلی 6درصد تعدیل مثبت را نشان می دهد.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 26 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 17 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 18 درصد می باشد. در بودجه بر اساس سه ماهه اول 96 حاشیه سود ناخالص 18 درصد فرض شده است.

تفاوت اولین بودجه با بودجه جدید

 • مقادير توليد و فروش در پيش بيني جديد نسبت به قبلي هيچ تفاوتي ندارد.
 • مبلغ فروش در پيش بيني جديد نسبت به اولين پيش بيني بميزان 949ر16ميليون ريال(2درصد) افزايش دارد.
 • بهاي تمام شده درآمد عملياتي در پيش بيني جديد نسبت به قبلي بمبلغ 184ر12 ميليون ريال (2درصد) افزايش دارد که ناشي از افزايش در هزينه هاي توليد در سال جاري مي باشد.
 • هزينه هاي فروش،اداري و عمومي در پيش بيني جديد نسبت به پيش بيني قبلي بمبلغ 031ر8 ميليون ريال (26درصد) افزايش دارد که ناشي از واقعي تر شدن هزينه هاي مزبور نسبت به مبالغ پيش بيني شده خواهد بود.
 • هزينه هاي مالي در  پيش بيني جديد نسبت به قبلي تفاوتي نخواهد داشت که آن بعلت عدم دريافت تسهيلات مالي مي باشد.
 • درآمد سرمايه گذاريها و درآمد متفرقه در پيش بيني جديد نسبت به اولين پيش بيني مبلغي معادل 829ر7 ميليون ريال افزايش نشان مي دهد که عمدتاً‌ناشي از افزايش در درآمد سرمايه گذاريها و سپردهاي بانکي و بخشي هم مربوط به درآمد هاي متفرقه مي باشد.
 • مقدار توليد در 3 ماهه اول 96 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 398تن (22درصد) افزايش داشته است.
 • مقدار فروش در 3ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تفاوتي ندارد.
 • مبلغ فروش در 3ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بميزان 446ر45 ميليون ريال(39درصد) افزايش دارد که ناشي از افزايش نرخ فروش مي باشد.
 • بهاي تمام شده درآمد عملياتي در 3ماهه اول سال جاري نسبت بمدت مشابه در سال گذشته بمبلغ 959ر14 ميليون ريال (15درصد) افزايش دارد که ناشي از افزايش در هزينه هاي توليد در سال جاري مي باشد.
 • هزينه هاي فروش،اداري و عمومي در 3ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بمبلغ 613ر2 ميليون ريال(37درصد) افزايش دارد که ناشي از واقعي تر شدن هزينه هاي مزبور نسبت به مبالغ پيش بيني شده مي باشد.
 • هزينه هاي مالي در 3ماهه اول سالجاري نسبت بمدت مشابه کاهش دارد که علت آن عدم دريافت تسهيلات مالي مي باشد.
 • درآمد سرمايه گذاريها در 3ماهه اول سالجاري نسبت بمدت مشابه در سال گذشته بمبلغ 192ر4 ميليون ريال افزايش دارد که عمدتاً‌ افزايش در سود سپرده بانکي و سرمايه گذاريها است.
 • اقلام متفرقه درآمد و هزينه هاي غيرعملياتي بمبلغ 624ر1 ميليون ريال نيز کاهش نشان مي دهد.
 • نرخ فروش هر تن روی 90683 هزار ریال پیش بینی شده است که در اولین بودجه 88800 هزار ریال بوده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار جمعا 2227 تن تولید داشته است و 1683 تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش 96645 هزار ریال و مبلغ فروش 162 میلیارد ریال  بوده   بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  21 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 1 درصد، در اردیبهشت ماه 13 درصد و در خرداد ماه 7 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش در سه ماهه نخست امسال 9 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2612 دلار به فروش رسانده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده اما مقدار فروش ثابت است و مبلغ فروش 38 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد .در عملکرد سه ماهه نخست امسال 303 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 52 ریال سود ساخته است.

a161cb63.png

ca353ca4.png

28710c95.png

وضعیت پوشش بودجه در 4 ماهه نخست امسال

شرکت فرآور در تیرماه موفق به فروش 7 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 23 میلیارد تومان رسیده (معادل 28 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 58 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 68 میلیارد تومان بوده است.

85cb8b4fa2.png

3088d29fa3.png

71057e7fa4.png

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-مقدار فروش برابر با بودجه 9000 تن فرض شده است.

2- نرخ دلار برای سه ماهه دوم برابر با 37500 ریال و برای شش ماهه دوم 39000 ریال فرض شده است.

3- نرخ جهانی شمش روی برای سه ماهه دوم 2700 دلار و برای شش ماهه دوم 2900 دلار در نظر گرفته شد.

4- نرخ خاک مصرفی بر اساس نسبت نرخ خاک به نرخ شمش روی در سه ماهه اول سال محاسبه گردید.

5- سایر موارد برابر با بودجه اعلامی شرکت در نظر گرفته شد. 

57e5de4fa5.png

 

 

32d6d30fa6.png

بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم 1323ریال برآورد گردید. به ازاء هر 100 دلار افزایش نرخ جهانی شمش روی، سود هر سهم شرکت 9 درصد افزایش می یابد. و هر 100 تومان افزایش نرخ دلار سبب رشد 6 درصدی سود هر سهم می شود. لازم به ذکر است در زمان تهیه این گزارش نرخ دلار 38200 ریال و نرخ جهانی شمش روی 3137 دلار می باشد.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش