عنـوان تحلیل : برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم کروی در سال مالی 1396

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/05/28


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد کروی در سال 1396

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت کروی در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 31 تیرماه 1396 استفاده شده است.

ba22e38kerooy1960528.jpg

cb10a81kerooy2960528.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 87 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

b1d4f63kerooy3960528.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است فاسمین، فرآور و فسرب بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند. 

463529akerooy8960528.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است. 

صورت سود و زیان

bbfdacaKEROOY7960528.jpg

صورت سود و زیان کروی در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 247 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 22درصد کاهش 192 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در سه ماهه ابتدایی سال جاری موفق به پوشش 7 درصدی بودجه خود شده است.

e9949f7kerooy6960528.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای تولید روی در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است.

**با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم کروی تا 28 تومان افزایش یابد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش