عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/28


85debdcونفت.pngدر تکمیل (Contracting Triangle) با اتمام ریز موج E  با استاپ لاس کف مثلث میتوان به رشد سهم تا 230 - 235 در گام اول و در صورت تایید شدن شکست این محدوده در تکمیل 5 ریز موج روند صعودی بعدی  300 و 350 با اصلاح های موقت در بلند مدت مد نظر قرار گیرد. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش