عنـوان تحلیل : تحلیلی بنیادی شرکت باما( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 باما و بررسی عملکرد 4 ماهه شرکت )

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/05/29


کلیاتی از شرکت باما(کاما)

شرکت باما سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سال تاسیس شرکت 1330 می باشد و در سال 1382 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 500 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 57.3 درصدی سهام می باشد. فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج فرآوری خاک معدنی و تولید کنسانتره، تبدیل به شمش ، فروش و صادرات  می باشد.ظرفیت اسمی شرکت تولید 30000 تن کنسانتره روی، 9000 تن کنسانتره سولفور سرب، 10940 تن کربنات روی و 1930 تن کنسانتره کربنات سرب می باشد. بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با صورت مالی سال 95 بیش از 93 درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است.

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 29.295 تن و فروش 19.984 تن کنسانتره سولفور روی با میانگین نرخ  27.794 هزار ریال شده که مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  555 میلیارد ریال بوده است.میزان تولید کنسانتره سولفور سرب 9.716 تن و میزان فروش 8.880 تن بوده است.میانگین نرخ فروش 4.583 هزار ریال می باشد. همچنین شرکت موفق به فروش 3.147 تن شمش روی به نرخ میانگین 90.309 هزار ریال شده است. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 37.811 ریال و میانگین نرخ فروش روی در این سال مالی 2383 دلار بوده است

شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 736 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 1105 ریال سود به ازاء هر سهم برسد.

با توجه به عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت در بودجه جدید سود 843 ریالی را پیش بینی نموده است که نسبت به گزارش قبلی 14 درصد تعدیل مثبت را نشان می دهد.در بودجه بر اساس سه ماهه مبلغ فروش و بهای تمام شده به ترتیب رشد 14 و 15 درصدی داشته اند. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز افزایش 23 درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 45 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 37 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 36 درصد می باشد. در بودجه بر اساس سه ماهه اول 96 حاشیه سود ناخالص 35 درصد فرض شده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال 96 جمعا 40991 تن تولید داشته است و 43071 تن را به فروش رسانده است.مبلغ کل فروش 422 میلیارد ریال و میانگین نرخ فروش شمش روی 104900 هزار ریال و کنسانتره سولفور روی 35925 هزار ریال و نرخ کنسانتره سولفور سرب 54550 هزار ریال می باشد.شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه 41 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 5درصد، در اردیبهشت ماه 15 درصد و در خرداد ماه 21 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش روی و کنسانتره سرب و روی در سه ماهه نخست امسال به ترتیب 15 و 9 و 10 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 4 درصد کاهش در مقدار فروش داشته و مبلغ فروش 144 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد.در عملکرد سه ماهه نخست امسال 295 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 81 ریال سود ساخته است.

dc1f0f91.png

d3f3fde2.png

وضعیت پوشش بودجه در 4 ماهه نخست امسال

این شرکت در تیرماه موفق به فروش 1 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 1 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 44 میلیارد تومان رسیده (معادل 36 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 75 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 134 میلیارد تومان بوده است

8fb1905kama1.png

267cb31kama2.png

ec95d93kama3.png

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-مقدار فروش محصولات برابر با بودجه شرکت می باشد.

2- نرخ دلار برای سه ماهه دوم برابر با 37500 ریال و برای شش ماهه دوم 39000 ریال فرض شده است.

3- نرخ جهانی شمش روی برای سه ماهه دوم 2700 دلار و برای شش ماهه دوم 2900 دلار در نظر گرفته شد. و نرخ فروش کنسانتره سرب و روی بر اساس متوسط نسبت نرخ کنسانتره به نرخ شمش روی در سنوات گذشته استفاده گردید.

4- نرخ خاک مصرفی بر اساس متوسط نسبت نرخ خاک به نرخ شمش روی در سه ماهه اول امسال و سنوات گذشته محاسبه گردید.

5- سایر موارد برابر با بودجه اعلامی شرکت در نظر گرفته شد. 

7da77c4kama5.png

6dcfb72kama4.pngبر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم 1096 ریال برآورد گردید. هر 100 دلار افزایش نرخ جهانی شمش روی سبب افزایش 3 درصدی سود هر سهم می گردد و هر 100 تومان افزایش نرخ دلار رشد 2 درصدی سود هر سهم را به دنبال دارد. لازم به ذکر است در زمان تهیه این گزارش نرخ دلار در بازار آزاد 38200 ریال و نرخ جهانی شمش روی 3137 دلار می باشد.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش