عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/29


12bd2a8کنور.png

 

کنور با تکمیل ترینگل خود و اتمام ریز موج E با تغییر روند همراه شده است. در تایید برگشت روند و تکمیل 5 ریز موج صعودی شکست مقاومت 318  مهم می باشد. به لحاظ زمانی نیز همان گونه که در چارت مشخص است  موج B در jun 19  به پایان رسیده و شروع موج میان مدت جدید را خواهیم داشت.340 و سپس 400 تومان فعلا  در این بازه مد نظر باشد.

 

مینا یوسفی