عنـوان تحلیل : تحلیل كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/29


کرازی در تکمیل ABC خود پس از افت قیمتی مناسب  و تکمیل موج C از محدوده 420 تا 280  در صورت افزایش حجم و تقاضا می تواند مورد بررسی برای نوسان قیمتی قرار گیرد. موج 5 می تواند محدوده 250 تا 270 به اتمام برسد. 

 

295ea40کرازییییییی 29.png

دو نکته مثبت سهم واکنش به محدوده مورد انتظار در فیبوی زمانی است و واگرایی مثبت در مک دی که نشان از پایان اصلاح دارد.

مقاومت نزدیک در برگشت قیمتی 320 - 345 می باشد.

 

مینا یوسفی

سرمایه گذاری و آموزش