عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مديريت انرژي اميد تابان هور (وهور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/30


وهور با رسیدن به کف کانالیزه در صورت افزایش حجم معاملات میتواند گزینه کم ریسکی تلقی گردد. 

حمایت معتبر را داراست و اتمام موج بی صورت گردفته است. در حرکت میان مدت موج سی 5 ریز موج صعودی احتمالا خواهیم داشت. حد ضرر را 120 قرار داده و به آن پایبند باشید.

a008d28وهورررررررر.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش