عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/30


حپارسا در تایم روزانه بار دیگر به کف کانال نه چندان معتبر و حمایت 510 نزدیک شده است. یعنی قیمت عرضه اولیه سهم . به نظر میرسد این محدوده برای بررسی کم ریسک تلقی گردد و کل حرکت سهمرا بتوان در قالب یک WXY پیش بینی نمود. شروع موج Y با شکست روند نزولی میتواند اتفاق بیفتد . 

b7db7f4حپارساااا.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش