عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فاسمین و بررسی وضعیت فروش در 4 ماهه

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/05/30


کلیاتی از کالسیمین

شرکت کالسیمین سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. کالسیمین از سال 1343 با هدف تولید کنسانتره روی، سرب و شمش روی فعالیت تولیدی خود را آغاز نمود و در سال 1376 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 2000 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 57.3 درصدی سهام می باشد. فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه ای تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد

.شرکتهای مجتمع ذوب و احیاء قشم، تولید روی بندرعباس، اسیدسازان زنجان، صنعت روی زنگان و آلفا ماشین پویا جز شرکتهای زیر مجموعه شرکت کالسیمین می باشند.ظرفیت اسمی شرکت تولید 75000 تن کنسانتره روی پخته، 210000 تن کنسانتره روی خام، 35000 تن کنسانتره سرب و 68000 تن شمش روی و 114000 تن اسید سولفوریک می باشد. مطابق با صورت مالی سال 95 بیش از 93 درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است .

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 33.879 تن و فروش 29.523 تن شمش روی با میانگین نرخ  88.544 هزار ریال شده که مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  2.614 میلیارد ریال بوده است. نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 36.000 ریال و میانگین نرخ فروش روی در این سال مالی 2475 دلار بوده است. دیگر محصولات شرکت شامل کنسانتره روی پخته، کنسانتره سرب و کنسانتره روی خام میباشد. مجموع فروش ریالی شرکت 2.988 میلیارد ریال بوده است.

شرکت در اولین بودجه سال مالی 1396 مبلغ 479 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است. این در حالی است که در سال مالی 95 توانسته به 498 ریال سود به ازاء هر سهم برسد.

با توجه به عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت در بودجه جدید سود 501 ریالی را پیش بینی نموده است که نسبت به گزارش قبلی 4 درصد تعدیل مثبت را نشان می دهد.

حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 35 درصد بوده است. متوسط حاشیه سود ناخالص تاریخی این شرکت 36 درصد می باشد. در اولین بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 32 درصد می باشد. در بودجه بر اساس سه ماهه اول 96 حاشیه سود ناخالص 30 درصد فرض شده است.

در بودجه بر اساس سه ماهه مبلغ فروش و بهای تمام شده به ترتیب رشد 8 و 12 درصدی داشته اند. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها که در اولین بودجه 1 میلیارد ریال فرض شده بود در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه به 181 میلیارد ریال افزایش یافت.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 9.540 تن شمش روی تولید داشته است و 10.491 تن را به میانگین نرخ فروش 96.522 هزار ریال به فروش رسانده است. کل مبلغ فروش 1.145 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  35 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 11 درصد و در خرداد ماه 20 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش شمش روی در سه ماهه نخست امسال 6 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2608 دلار به فروش رسانده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده و مقدار فروش رشد 61 درصدی داشته است . مبلغ فروش 93 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش مقدار و نرخ فروش می باشد.

 

8ca03a4fass4.png

d456892fass5.png

وضعیت پوشش بودجه در 4 ماهه نخست سال مالی 96

در عملکرد سه ماهه نخست امسال 168 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 57 ریال سود ساخته است.

این شرکت در تیرماه موفق مذکور موفق به فروش 36 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 151 میلیارد تومان رسیده (معادل 43 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 200 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 299 میلیارد تومان بوده است.

26673d0fass1.png

40b8e7ffass2.png

ac8ced2fass3.png

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-مقدار فروش محصولات برابر با بودجه شرکت می باشد.

2- در هر سه سناریو نرخ دلار برای سه ماهه دوم برابر با 37500 ریال و برای شش ماهه دوم 39000 ریال فرض شده است.

3- در هر سه سناریو نرخ جهانی شمش روی برای سه ماهه دوم 2700 دلار و برای شش ماهه دوم 2900 دلار در نظر گرفته شد. و نرخ فروش کنسانتره سرب و روی بر اساس متوسط نسبت نرخ کنسانتره به نرخ شمش روی در سنوات گذشته استفاده گردید.

4- در محاسبه نرخ خاک مصرفی از متوسط نسبت نرخ خاک به نرخ شمش روی در بودجه برای سناریو اول،متوسط ذکر شده در عملکرد سه ماهه اول برای سناریو دوم و متوسط ذکر شده در سال مالی 95 برای سناریو سوم استفاده گردید. همچنین برای محاسبه مقدار مصرف مواد از ضرائب مصرف در بودجه، عملکرد سه ماهه و سال مالی 95 به ترتیب برای سناریو اول، دوم و سوم استفاده گردید.

5- سایر موارد برابر با بودجه اعلامی شرکت در نظر گرفته شد.

9b80f65fass6.png

 

2685970fass7.png

بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم  به ترتیب 654 ، 828 و 769 ریال برآورد گردید. به ازاء هر 100 دلار افزایش نرخ جهانی شمش روی به ترتیب 3.8%، 3.2% و 3.5% رشد سود هر سهم را خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در زمان تهیه این گزارش نرخ دلار در بازار آزاد 38320 ریال و نرخ جهانی شمش روی به ازاء هر تن 3172 دلار می باشد.

 

تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش