عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/31


ارفع را به روز رسانی نمودیم:

تحلیل قبل

5fd7770ارفع 11111.jpg

 

درتحلیل جدید می بینید که پس از اصلاح قیمتی تا محدوده اشاره شده برگشت روند و افزایش تقاضا مشهود شده و شاهد رشد خوب سهم بوده ایم. 

 در دو سناریو  که اولی خوشبینانه تر هست و دومی معقولانه بدون در نظر گرفتن رشد بهای جهانی فلزات:

 

c1ccbf8ارفع.png

مقاومت نزدیک را محدوده 400-450  مد نظر داریم که شکست آن مهم می باشد. در حالت خوشبینانه 5 موج در روند رشد داریم که موج صعودی اول در حال تکمیل است و با اصلاح های مقطعی و موقت به میانه چنل و سقف آن نزدیک تر میشود. در بدبینانه روند رشد فعلی در تکمیل ریز موج های موج B خواهد بود که می تواند از 400 - 450 برگشت قیمت و موج سی  را داشته باشیم. 

مینا یوسفی 

سرمایه گذاری و آموزش