عنـوان تحلیل : بررسی روند حرکتی شاخص گروه انبوه سازی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/31


شاخص گروه انبوه سازی را در تایم روزانه شاهدیم

چند نکته مثبت در چارت اخیر هست:

در محدوده حمایتی در ار اس ای و سایر اندیکاتور ها هستیم.

اصلاح زمانی و قیمتی مناسبی داشتیم. برگشت قیمتی تا 810 - 840 در یک الی 3 ماهه آینده محتمل است. 

به کف حمایتی خط روند داخلی نزدیک شده و به نظر میرسد به 720- 700 نفوذ نکند .

در صورت اصلاح بیشتر  680   حمایت  بعدی کندل های این شاخص است  که به این محدوده نمی رسد. 

 

d953e74شاخص انبوه.png

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش