عنـوان تحلیل : به روز رسانی صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/31


شفارس در تایم فریم روزانه را مجدد بازبینی نموده ایم:

aa80da2شفارسسسسسسس.png

 

در این سناریو موج b  از abc هستیم و پس از اصلاح قیمتی مناسب تا کف حدودی 205  میتوان سهم را برای خرید بررسی نمود.

به نظر میرسد در زیگزاگ دوم از یک الگوی زیگزاگ دوگانه هستیم و از محدوده اشاره شده  برگشت روند از کف کانال به صورت موج c است و انتظار داریم با افزایش حجم و تقاضا میان مدت به سقف کانال نزدیک گردد.

حد ضرر در تحلیل ها لحاظ گردد.

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش