عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی: بررسی اجمالی سود آوری شرکت صنایع ملی مس ایران (فملی) در سال مالی 1396

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/05/31


بررسی اجمالی سود آوری شرکت صنایع ملی مس ایران (فملی)

027f94dfameli1960531.jpg

فملی در سال مالی منتهی به اسفند ماه 1395 به ازای هر سهم 34 تومان سود محقق ساخت. شرکت بودجه سال 96 خود را با 21 درصد کاهش 272 ریال برآورد کرده است این در حالی است که شرکت در سه ماهه ابتدایی سال موفق به محقق ساختن سود 89 ریالی و پوشش 33 درصدی بودجه اعلامی خود شده است.

نگاهی به تولید و فروش شرکت در چهار ماهه ابتدایی سال 96

وضعیت مقداری و مبلغی فروش شرکت طی 4 ماهه ابتدایی سال در مقایسه با آخرین بودجه شرکت نشان داده شده است.

 

ae23017fameli2960531.jpg

d57658ffameli3960531.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت توانسته در چهار ماهه ابتدایی سال 21 درصد از مقدار و 31 درصد از مبلغ فروش را محقق سازد.

87d52c1fameli4960531.jpg

نرخ فروش ماهیانه کاتد شرکت در نمودار بالا نشان داده شده است همانطور که نشان داده شده است نرخ فروش روند صعودی داشته و بودجه برآوردی شرکت 11 درصد پایینتر از میانگین فروش طی 4 ماهه منتهی به تیرماه می باشد. بطوریکه با احتساب نرخ دلار 3800 تومان شرکت در تیرماه هر تن کاتد خود را 6500 دلار به فروش رسانده است.

مفروضات بودجه 96

1. کاهش 3 درصدی مقدار فروش در سال 96 نسبت به سال 95: شرکت در سال مالی 96 مقدار فروش خود را 1.778 هزار تن برآورد کرده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. مقدار فروش کاتد شرکت با کاهش 18 درصدی از 201 هزار تن به 165 هزار تن در سال 96 رسیده است. در سه ماهه ابتدایی سال گذشته 79 هزار تن و در سه ماهه ابتدایی امسال 25 هزار تن کاتد فروش رفته که دلیل این امر فروش شرکت از محل موجودی بوده که قابل تکرار نخواهد بود.

2. نرخ تسعیر دلار 37.500 ریال

3. نرخ هر تن کاتد بر اساس LME (بازار فلزات لندن) 5600 دلار جهت نه ماهه باقيمانده سال

سناریو تحلیلی

1. مقدار فروش برابر بودجه

2. نرخ فروش کاتد برای باقیمانده سال برابر 6500 دلار

3. نرخ تسعیر دلار 39.000 ریال

4. حاشیه سود ناخالص 39 درصد همانند سه ماهه ابتدایی سال

5. افزایش 15 درصدی هزینه های اداری عمومی نسبت به سال گذشته

4b38519fameli5960531.jpg

با توجه به مفروضات گفته شده در بهترین حالت شرکت موفق خواهد شد 45 تومان سود محقق سازد.

تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ کاتد مس در جدول زیر نشان داده شده است:

e3ccc6ffameli6960531.jpg

نگاهی به وضعیت جهانی مس

2684b8efameli7.jpg

نمودار بالا تغییرات موجودی مس انبارهای lme را در یک ماه گذشته نشان می­دهد همانطور که مشاهده می کنید موجودی مس این انبارها روندی کاهش داشته که این خودتأثیر به سزایی در افزایش قیمت جهانی مس دارد.

d6e84a8fameli8.png

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید فشار تقاضا و در نتیجه کم شدن موجودی انبار ها باعث شده که قیمت جهانی مس در ماه گذشته بیش از 8 درصد افزایش یابد.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش