عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/01


چارت این نماد در تیام هفتگی:

 

923099fshekharkkkkkk.png

 

در چارت هفتگی مشاهده میشود که سهم پس از یک رشد خوب در قالب 5 موج صعودی، اصلاحی را آغاز نموده و به نظر میرسد این موج را بتوان دو بزرگ فرض نمود که ریز موج دوم صعودی آن در حال شکل گیری است. واگرایی مثبت در مک دی هستوگرام داریم و نزدیک ترین مقاومت آن 1400- 1450 فرض شود و بعد انتظار اصلاح در قالب ریز موج آخر موج دو را داریم.   محدوده حمایتی سهم 11500 میباشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش