عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی: بررسی اجمالی سود آوری شرکت افست در سال مالی 1396 و 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/06/01


1-کلیاتی درباره شرکت:

1-1-تاریخچه:

گروه شامل شرکت افست سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن شرکت مرکب البرز ایران (سهامی خام) است. شرکت افست (سهامی عام) در تاریخ 11/04/1364 به صورت شرکت سهامی تاسیس شد. شرکت در سال 1355 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1356 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. این شرکت در زمینی به مساحت 120 هزارمترمربع و 50 هزار متر مربع زیر بنا احداث شد.

مرکز اصلی شرکت، تهران، کیلومتر 4 جاده دماوند می باشد.

1-2- فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه (اصلاح شده) عبارتست از:

الف: موضوع اصلی: اجاد و تاسیس چاپخانه و بهره برداری از آنها، چاپ و نشر کتب و یا مطبوعات و هرگونه عملیات مربوط به چاپ و نشر مطبوعات و کتب و تولید لوازم التحریر و لوازم بسته بندی و عملیات مربوط به آنها.

ب: موضوع فرعی: عملیات تجاری و بازرگانی مجاز و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و شخصیت های حقوقی دیگر به ویژه در شرکت هایی با اهداف مذکور در بند الف.

2-سهامداران:

6eb0046چافست1.jpg

3-آمار تولید:

شرکت در نه ماهه منتهی به 31/03/96 مقدار 77.714.213 جلد انواع محصولات تولید کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش 9 درصدی را نشان می دهد (علت این کاهش، کاهش در مقدار تولید مجلات رشد بوده است). همچنین شرکت در 10 ماهه نخست سال مالی خود موفق به تولید 83.720.469 جلد انواع محصولات شده است.

در نمودار ذیل حجم تولیدات شرکت در چند سال اخیر نمایش داده شده است.

da9118bچافست1.jpg

4-آمار مقدار فروش:

شرکت برای سال مالی 96 خود مقدار 93.226.735  جلد فروش محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به سال مالی گذشته کاهش 1 درصدی را نشان می دهد. همچینن شرکت برای سال مالی 97 خود مقدار 93.039.651 جلد فروش انواع محصولات پیش بینی کرده است.

شرکت در 10 ماهه نخست سال مالی 96 خود موفق به پوشش 85 درصدی میزان فروش خود شده است.

در ادامه نمودارهایی از درصد پوشش و روند مقدار  فروش در سنوات گذشته نشان داده شده است.

ed92a44چافست2.jpg

05358a9چافست3.jpg

همان طور که در نمودار فوق نشان داده شده است میزان پوشش نه ماهه نخست سال جاری به میزان 2 درصد از  پوشش سال مالی گذشته کمتر بوده است. عمکلرد شرکت در 10 ماهه نخست سال مالی 96 به صورت ذیل بوده است:

cff085bچافست4.jpg

5-آمار مبلغ فروش:

 محصولات شرکت عبارتند از کاغذ کتب درسی، مجلات رشد و سایر محصولات می باشد. شرکت برای سال مالی 96 مبلغ 1.631.909  میلیون ریال و برای سال مالی 97 مبلغ 1.727.396 میلیون ریال فروش پیش بینی کرده است همچنین شرکت در 10 ماهه منتهی به 31/04/1396  توانسته است 76 درصد از مبلغ فروش خود را پوشش دهد.

در نمودارهای زیر روند مبلغ فروش و درصد پوشش فروش در سه ماهه های مختلف در چند سال اخیر نشان داده شده است.

85650e2چافست5.jpg

a0e9504چافست6.jpg

همچنین عملکرد شرکت به لحاظ مبلغ فروش در ده ماهه نخست سال به صورت ذیل می باشد.

73950cbچافست7.jpg

همچنین روند نرخ فروش شرکت در سنوات گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است.

0d6e243چافست8.jpg

همچنین روند نرخ فروش محصولات شرکت به صورت ماهانه در سال مالی جاری به صورت زیر می باشد.

970daa0چافست9.jpg

6-بهای تمام شده:

مواد اولیه شرکت عبارتند از: کاغذ،مقوا،چسب،مرکب، مفتول و سایر مواد مصرفی می باشد.

برای سال مالی منتهی به 31/06/96 شرکت مبلغ 830.513 میلیون ریال و برای سال مالی 97 مبلغ 878.894 میلیون ریال مواد مصرفی پیش بینی کرده است. در مجموع شرکت برای سال مالی 96 خود مبلغ 1.272.871 و برای سال مالی 97 مبلغ 1.348.306 میلیون ریال بهای تمام شده پیش بینی کرده است. در نه ماهه نخست سال مالی 96 شرکت 66 درصد از بهای تمام شده خود را پوشش داده است.

در نمودار ذیل روند حاشیه سود ناخالص شرکت نشان داده شده است.

6174da3چافست10.jpg

7- صورت سود و زیان:

ce09a68چافست11.jpg

شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/96 به ازای هر سهم 1773 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 6 درصدی را نشان می دهد.شرکت در نه ماهه نخست سال مالی 96 توانسته است 58 درصد از سود خود را پوشش دهد. همیچنین برای سال مالی 97 نیز به ازای هر سهم 1734 ریال سود پیش بینی کرده است.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی سال 96:

سناریو اول:

مقدار فروش: برای 3 ماه باقی مانده سال برابر مقدار فروش شرکت در تیر ماه در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات: برابر میانگین نرخ فروش محصولات تا تیر ماه.

حاشیه سود ناخالص: برابر 22 درصد در نظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها: شرکت برای کل سال مالی 96 مبلغ 104.132 میلیون ریال درآمد سرمایه گذاری پیش بینی کرده است در حالی که این رقم در 9 ماهه اول سال برابر 101.962 میلیون ریال بوده است. این رقم ناشی از سود حاصل از سپرده بانکی می باشد. بنابراین در این تحلیل برای کل سال مبلغ 135.949 میلیون ریال در نظر گرفته شده است (در پیش بینی براساس عملکرد 9 ماهه شرکت درآمد حاصل از سزمایه گذاری های خود را مبلغ 136.122 میلیون ریال اعلام کرده بود).

سایر اقلام مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم:

مقدار فروش: برابر بودجه سال 96 درنظر گرفته شده است

نرخ فروش محصولات: برابر میانگین نرخ فروش محصولات تا تیر ماه.

حاشیه سود ناخالص: برابر 22 درصد در نظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها: همانند سناریوی اول و برابر مبلغ 135.949 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

سایر اقلام مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

2191e1bچافست12.jpg

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، سود شرکت با توجه به مفروضات هر 2 سناریو در بازه 196 تا 207 تومانی قرار می گیرد.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی سال 97:

سناریو اول:

مقدار فروش: برابر بودجه سال 96 شرکت.

نرخ فروش محصولات: قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی جدید نسبت به سال قبل به صورت میانگین 10 درصد رشد داشته است. بنابراین در این تحلیل نیز از رشد 10 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات تا تیر ماه استفاده شده است.

حاشیه سود ناخالص: برابر 22 درصد در نظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها: در یادداشت همراه پیش بینی درآمد هر سهم مبلغ درآمد سرمایه گذاری ها برابر 113.724 میلیون ریال پیش بینی شده است در حالی که در صورت سود و زیان 99.920 آورده شده است. بنابراین در این تحلیل از همان مبلغ 113.724 میلیون ریال استفاده شده است.

سایر اقلام مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم:

مقدار فروش:برابر سناریو اول برآوردی سال 96.

نرخ فروش محصولات: همانند سناریو اول با رشد 10 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات تا تیر ماه استفاده شده است.

حاشیه سود ناخالص: برابر 22 درصد در نظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها: همانند سناریوی اول و برابر مبلغ 113.724 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

سایر اقلام مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

d4f902dچافست13.jpg

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، سود شرکت با توجه به مفروضات هر 2 سناریو در بازه 187  تا 198 تومانی قرار می گیرد.

 

نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش