عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شركت پتروشيمي خراسان (خراسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/04


تایم فریم روزانه خراسان:

30e32b0خراسان.png

خراسان پس از اصلاح قیمتی مناسب تا  محدوده 475 تومان با افزایش تقاضا به نظر میرسد وارد موج سه یا سی شده است.

با شکست سقف قبلی این روند میان مدت رشد تایید شده و می توان به تارگت های بالا تر نیز فکر نمود.

دید به این سهم میان مدتی باشد و حد ضرر را کف قبلی قرار دهیم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش