عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی کاما و پیش بینی سود هر سهم سال 96 بر اساس عملکرد شش ماهه

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/02


کلیاتی از شرکت باما(کاما)

شرکت باما سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سال تاسیس شرکت 1330 می باشد و در سال 1382 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 500 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 57.3 درصدی سهام می باشد. فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج فرآوری خاک معدنی و تولید کنسانتره، تبدیل به شمش ، فروش و صادرات  می باشد.ظرفیت اسمی شرکت تولید 30000 تن کنسانتره روی، 9000 تن کنسانتره سولفور سرب، 10940 تن کربنات روی و 1930 تن کنسانتره کربنات سرب می باشد. بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با صورت مالی سال 95 بیش از 93 درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 • شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال 96 جمعا 40991 تن تولید داشته است و 43071 تن را به فروش رسانده است.مبلغ کل فروش 422 میلیارد ریال و میانگین نرخ فروش شمش روی 104900 هزار ریال و کنسانتره سولفور روی 35925 هزار ریال و نرخ کنسانتره سولفور سرب 54550 هزار ریال می باشد.شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه 41 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 5درصد، در اردیبهشت ماه 15 درصد و در خرداد ماه 21 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش روی و کنسانتره سرب و روی در سه ماهه نخست امسال به ترتیب 15 و 9 و 10 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.
 • شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 4 درصد کاهش در مقدار فروش داشته و مبلغ فروش 144 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد.در عملکرد سه ماهه نخست امسال 295 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 81 ریال سود ساخته است.

6 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 • مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه به مبلغ 71 میلیارد تومان رسیده و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 61 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 134 میلیارد تومان بوده است .
 • کاما از ابتدای سال تا کنون 73948 تن کنسانتره سرب و روی را تولید نموده است. 6447 تن کنسانتره سولفور روی و 4242 تن کنسانتره سولفور سرب و 1576 تن شمش روی را به فروش رسانده است که معادل 56 درصد از مقدار پیش بینی شده می باشد.
 • مقدار فروش شمش روی در بودجه 4 هزار تن می باشد که 1576 تن را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش تا کنون 97075 هزار ریال به ازا هر تن می باشد نرخ فروش در شهریورماه 129346 هزار ریال بوده و نسبت به مرداد ماه رشد 20 درصدی داشته است. مبلغ فروش شمش روی 153 میلیارد ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 157 درصد رشد داشته است که دلیل آن افزایش تعداد و نرخ فروش می باشد.
 • مقدار فروش کنسانتره سولفور روی در بودجه 12 هزار تن می باشد که در شش ماهه توانسته 6447 تن را به فروش برساند. متوسط نرخ فروش در شش ماهه 33977 هزار ریال است. مقدار فروش کنسانتره سولفور سرب نسبت به دوره مشابه سال قبل 11 درصد کاهش داشته است ولی به دلیل افزایش نرخ فروش، مبلغ فروش هم با افزایش 19 درصدی همراه بوده است.
 • کاما از ابتدای سال تا کنون 4242 تن کنسانتره سولفور سرب را به فروش رسانده است. مقدار پیش بینی شده در بودجه 7000 تن می باشد. متوسط نرخ فروش تا کنون 53557 هزار ریال می باشد . مقدار فروش کنسانتره سولفور روی در مقایسه با شش ماهه سال گذشته 47 درصد کاهش داشته است اما به دلیل افزایش نرخ فروش، مبلغ فروش 24 درصد افت داشته است.
 • در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش کل محصولات کاهش 10 درصدی داشته است کل ملبغ فروش شش ماهه امسال 709 میلیارد ریال می باشد که معادل 54 درصد از بودجه می باشد و نسبت به دوره سال گذشته 19 درصد رشد داشته است.
 •  نرخ فروش کنسانتره سولفور روی، کنسانتره سولفور سرب و شمش روی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش 43، 33 و 30 درصدی داشته اند. شرکت کاما  از ابتدای سال تا کنون نسبت به سال قبل عملکرد بسیار خوبی داشته است.

a007b54k6.png

 

2aa4967k7.png

d80e18ak8.png

 

بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 96:

شرکت در بودجه جدید مقدار فروش کنسانتره سولفور روی و سرب را بدون تغییر برابر با بودجه قبلی می باشد. مقدار فروش شمش روی نیز همان 4000 تن فرض شده است. مبلغ فروش کل با 11 درصد افزایش 1322 میلیارد ریال پیش بینی شده است و بهای تمام شده با کاهش 3 درصدی نسبت به بودجه قدیم 748 میلیارد ریال فرض شده است. شرکت درآمد فروش را بر اساس دلار 38000 ریالی، شمش روی 2800 دلاری و شمش سرب 2100 دلاری برای ادامه سال پیش بینی نموده است.

 • سود عملیاتی 48 درصد رشد را نشان میدهد. درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز 80 درصد نسبت به بودجه قدیم رشد نموده است که به دلیل افزایش سود سپرده و سود شرکتهای فرعی می باشد.در بودجه جدید سود به ازا هر سهم 1314 ریال پیش بینی شده است این در حالی است که در بودجه قدیم 843 ریال سود پیش بینی شده بود.
 • سود پیش بینی شده در بودجه 1314 ریال می باشد و سود سال قبل 1103 ریال به ازا هر سهم بوده است. در سه ماهه 295 ریال سود ساخته است در حالی که سود سه ماهه سال قبل 81 ریال بوده است. در عملکرد شش ماهه امسال توانسته 625 ریال سود به ازا هر سهم بسازد که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 73 درصد رشد کرده است. همچنین حاشیه سود ناخالص از 38 درصد در شش ماهه سال گذشته به 46 درصد در شش ماهه امسال افزایش یافته است.

abc1b66k1.png

 

b4b316dk2.png

 

3115ee5k3.png

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم

در تحلیل کارشناسی در دو سناریو به پیش بینی مبلغ فروش، بهای تمام شده و نهایتا سود هر سهم پرداخته ایم. در هر دو سناریو نرخ دلار برای شش ماهه دوم را برابر با 40500 ریال و نرخ جهانی شمش روی را 3200 دلار فرض نمودیم. در بخش بهای تمام شده در سناریو اول برای ششماهه دوم مقدار مصرف سنگ های کم عیار و خاک سولفور بر اساس ضریب مصرف در بودجه محاسبه گردید و نرخ هر کدام از مواد مصرفی بر اساس نسبت نرخ آن ها به نرخ فروش شمش روی در بودجه استفاده گردید. در سناریو دوم برای شش ماهه دوم میزان مصرف مواد مصرفی بر اساس ضرایب مصرف در عملکرد شش ماهه اول محاسبه گردید و نرخ مواد مصرفی با توجه به روند آن بر اساس نسبت نرخ آنها به نرخ فروش شمش روی در سه ماهه دوم استفاده گردید.

سایر موارد صورت سود و زیان برابر با بودجه فرض گردید.

07d7396k4.png

 

e00f26fk5.png

بر اساس مفروضات مذکور به سود 1490 ریالی در سناریوی اول و سود 1701ریالی در سناریوی دوم دست یافتیم.

تحلیل حساسیت دو سناریو نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی شمش روی در شش ماهه دوم در جداول زیر انجام شده است.

 

31c3cd76.png

85ad227hh.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش