عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/04


چارت روزانه این سهم :

4ca766fپترول.png

 

 

پترول پس از ساختن یک الگوی ترینگل وتکمیل آن با شکست سقف خط روند مقاومتی آن می تواند تایید 5 موج صعودی را داشته باشد .

تارگت های کوتاه مدت شکست خط سبز رنگ مشخص شده و 148  و میان مدت سهم کادر زرد رنگ فعلا  مشخص شده است سپس اصلاح و رشد بعدی را خواهیم داشت. 

به نظر میرسد در 6 ماه دوم رشد خوبی را برای گروه پتروشیمی با دید میان مدت و سهامداری میتوان انتظار داشت.

حد ضرر این سهم 115 در نظر گرفته شود.