عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم فرآور بر اساس عملکرد شش ماهه 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/02


کلیاتی از شرکت تولید فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سال تاسیس شرکت 1370 می باشد و در سال 1381 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 120 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 51.8 درصدی سهام می باشد. شرکت تولید کننده شمش و ورق روی می باشد. ظرفیت کارخانه برای تولید شمش و ورق روی با خلوص 99.96 درصد در سه شیفت کاری معادل 16 هزار تن می باشد. بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

شرکت در فصل بهار جمعا 2227 تن تولید داشته است و 1683 تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش 96645 هزار ریال و مبلغ فروش 162 میلیارد ریال  بوده   بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  21 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 1 درصد، در اردیبهشت ماه 13 درصد و در خرداد ماه 7 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش در سه ماهه نخست امسال 9 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2612 دلار به فروش رسانده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده اما مقدار فروش ثابت است و مبلغ فروش 38 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد .در عملکرد سه ماهه نخست امسال 303 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 52 ریال سود ساخته است.

6 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

  • فرآور گزارش عملکرد شهریور ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 5 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 43 میلیارد تومان رسیده که معادل 47 درصد از بودجه می باشد و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 47 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 68 میلیارد تومان بوده است .
  • میزان کل تولید در شش ماهه امسال 4419 تن شمش روی بوده و 4084 تن از آن را به فروش رسانده است. از نظر مقداری توانسته 45 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه را به فروش برساند. نرخ فروش هر تن شمش روی در شهریورماه با افزایش 9 درصدی به 119516 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش پیش بینی شده در بودجه 100054 هزار ریال می باشد و متوسط نرخ فروش در ششماهه به میزان 5 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد. فرآور در شش ماهه نخست امسال 991 ریال سود به ازا هر سهم محقق ساخته است. این در حالی است که در 12 ماهه پارسال سود 1088 ریالی داشته است. دلیل افزایش قابل توجه سودآوری عمدتا افزایش نرخ جهانی شمش روی می باشد.
  • نرخ فروش هر تن شمش روی در سه ماهه اول96645 هزار ریال و در سه ماهه دوم 110317 هزار ریال و متوسط نرخ فروش در شش ماهه 104683 هزار ریال بوده است.
  • در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدار تولید افزایش 20 درصدی داشته است. مقدار فروش 13 درصد افزایش یافته است. مبلغ فروش در شش ماهه 428 میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 57 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از 23 درصد در شش ماهه سال گذشته به 31 درصد در شش ماهه امسال رشد داشته است.

7d9a091f8.png

469b272f9.png

 

d97faa2f10.png

​بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 96:

  • فرآور در بودجه جدید نسبت به بودجه قبلی مقدار تولید وفروش را بدون تغییر 9000 تن فرض نموده است. مبلغ فروش افزایش 10 درصدی و بهای تمام شده افزایش 6 درصدی دارد. هزینه اداری عمومی و فروش کاهش 7 درصدی دارد. نرخ دلار بدون تغییر 37000 ریال و نرخ جهانی شمش روی با افزایش دویست دلاری 2600 دلار فرض شده است.
  • نرخ فروش در شهریورماه 119516 هزار ریال و متوسط نرخ فروش در سه ماهه دوم 110317 هزار ریال بوده است و شرکت برای شش ماهه دوم سال نرخ فروش را 96209 هزار ریال پیش بینی نموده است.

f566f92f1.png

16a99f9f2.png

92b4996f3.png

3170f7af4.png

​مفروضات پیش بینی سود هر سهم 96:

مقدار تولید و فروش را برابر با بودجه در نظر گرفته شد. برای ادامه سال نرخ دلار 40500 ریال و نرخ جهانی شمش روی 3200 دلار فرض گردید.

برای محاسبه مقدار مصرف مواد اولیه در سناریو اول از نسبت مصرف مواد در بودجه و در سناریو دوم از نسبت مصرف مواد در عملکرد شش ماهه اول استفاده گردید. برای نرخ خاک کنسانتره مصرفی در سناریو اول بر اساس نسبت نرخ خاک به نرخ شمش روی در بودجه برآورد صورت گرفت و در مورد سایر مواد مصرفی به دلیل کم اهمیت بودن برابر با بودجه در نظر گرفته شدند. برای نرخ خاک کنسانتره مصرفی به دلیل روند افزایشی، در سناریو دوم از نسبت نرخ مواد اولیه به نرخ فروش شمش روی در عملکرد سه ماهه دوم استفاده گردید و نرخ سایر مواد مصرفی برابر با نرخ سه ماهه دوم فرض گردید. و برای ضریب مصرف مواد مصرفی از عملکرد شش ماهه اول استفاده گردید.

d48ad8af5.png

7d82c9af6.png

 

با فرض دلار 40500 ریالی برای شش ماهه دوم سال و نرخ 3200 دلاری برای شمش روی در سناریو اول به سود 2125 ریالی و در سناریوی دوم به سود 2276 ریالی به ازا هر سهم میرسیم.

با توجه به پوشش 45 درصدی مقدار فروش در ششماهه نخست امسال، در صورتی که شرکت نتواند 9000 تن مقدار پیش بینی شده را به فروش برساند اگر در دو سناریو ذکر شده مقدار فروش را با توجه به افزایش 20 درصدی تولید و 13 درصدی فروش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 8630تن در کل سال و 4546 تن برای شش ماهه دوم در نظر بگیریم و سایر مفروضات در دو سناریو ثابت باشد در سناریو اول سود هر سهم از 2125 به 1935ریال کاهش و در سناریو دوم سود هر سهم از 2276 ریال به 2074 ریال کاهش می یابد.

8c33d9cff.png

در جداول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی شمش روی در سناریو اول و دوم انجام شده است.

 

d9d101b10.png

 

5e0d37e11.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش