عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم #فخوز بر اساس عملکرد شش ماهه

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/03


شرکت فولاد خوزستان

بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور می باشد و یکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی که در عرصه­های ملی و منطقه ای صنعت فولاد حضوری فعال دارد. شرکت فولاد خوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است.

شرکت در سال مالی 1395: موفق به تولید 3,599,688 تن و فروش  4,378,554  تن اسلب،بلوم و بیلت شده که مبلغ کل فروش شرکت 48071 میلیارد ریال بوده است.

شرکت درآخرین بودجه پیش بینی شده برای سال مالی 1396 مبلغ 781 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است , این در حالی است که شرکت در سال مالی 95، توانسته است 447 ریال سود به ازاء هر سهم دست یابد.

شش ماهه ابتدایی سال 1396: شرکت در 6 ماهه ابتدای سال 652 هزار تن اسلب و 1.230 هزار تن بلوم و بیلت تولید داشته است. که ادر این مدت موفق به فروش 697 هزار تن اسلب و 1330 هزار تن بلوم و بیلت شده است. از نظر مقداری شرکت توانسه است نسبت به مدت مشابه سال پیش(1395) حدود 8 درصد افزایش مقدار فروش داشته است. نرخ فروش محصولات در نیمه ابتدایی سال برای اسلب برابر 15.900 ریال و برای بلوم و بیلت 14.600 بوده است. این نکته شایان ذکر است 64 درصد از فروش بلوم و بیلت و همچنین 46 درصد از فروش اسلب مربوط به فروش صادراتی شرکت می باشد. و با توجه به روند صعودی نرخ بیلت و اسلب در بازارهای جهانی روند نرخ فروش محصولات شرکت افزایشی می باشد. اما نکنه حایز اهمیت که نیز در صورتهای مالی ارائه شده شرکت مشخص می باشد، روند تاثیرپذیری نرخ های فروش با تاخیر زمانی از بازارهای جهانی می باشد.

f07b081فخوز5.jpg

1c330f5فخوز4.jpg

وضعیت پوشش بودجه در6 ماه نخست سال

 شرکت در گزارش عملکرد شهریور ماه خود موفق به فروش 539 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است. همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3046 میلیارد تومان رسیده (معادل 52 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 2793 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4807 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 5839 میلیارد تومان می باشد.

 

6d26a4a1.jpg

00ecc122.jpg

4376ceb3.jpg

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

در این تحلیل 3 سناریو مورد بررسی قرار میگیرد.

سناریو 1:

مقدار فروش برابر با بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین مقدار فروش صادراتی و داخلی شرکت همچون 6ماهه ابتدای سال در نظر گرفته شده است. 64 درصد از تولید بلوم و بیلت صادراتی و 33 درصد داخلی و نیز 54 درسصد از فروش اسلب داخلی و 46 درصد آن فروش خارجی در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش خارجی محصولات در این سناریو برابر با نرخ پیش بینی شده شرکت بر اساس عملکرد 6 ماهه می باشد.

نرخ دلار نیز برای باقی سال 40500 ریال درنظر گرفته شده است.

سایر موارد برابر با بودجه اعلامی شرکت در نظر گرفته شد.

سناریو 2و 3:

مفروضات این دو سناریو همچون سناریو اول می­باشد. با این تفاوت که نرخ های فروش محصولات داخلی و خارجی شرکت بالاتر در نظر گرفته شده است.

برای فروش صادراتی با توجه به رشد جهانی بلوم و اسلب و روند صعودی آنها نرخ فروش اسلب و بلوم در سناریو دوم به ترتیب 495 و 490 دلار و در سناریو سوم به ترتیب 495 و 520 در به ازا هر تن درنظر گرفته شده است.

همچنین برای فروش داخلی، با توجه به تاثیر پذیری نرخ های فروش از میانگین نرخ فروش میلگرد و با توجه به انتظار کارشناسان از روند صعودی قیمت میلگرد، نرخ های فروش به ازا هر تن  در سناریو دوم 20.470.000  ریال و در سناریو سوم 21.360.000 ریال برآورد شده است.

 

926b197فخوز6.jpg

 

بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم  به ترتیب 981 ، 1042 و 1109 ریال برآورد گردید.

شایان ذکر است که با توجه به پیش بینی شرکت در بودجه سال 96 و همچنین بر اساس مستندات سالهای پیش، بیش از نیمی از محصولات شرکت  صادراتی می­باشد که تغییر در نرخ دلار می تواند بر سودآوری شرکت تاثیر داشته باشد. در زیر تغییرات سود هر سهم برآورد شده در هر سناریو را در قبال هر 100 تومان افزایش در نرخ دلار نشان داده شده است.

3d6b927فخوز7.jpg

بهاره حیدری مقدم
واحد سرمایه گذاری و آموزش