عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/09


چارت روزانه

c1a7f41لکما.png

در یک سناریو از شروع شمارش سهم می توان الگوی کارکشن فلت را در نظر داشت که موج B از آن در حال تکمیل است و پس از یک رشد تا محدوده 80  و در صورت اقبال خریدارن حتی 95- 100 سقف قبلی اصلاحی در قالب 5 موج شکل بگیرد. بعد از اتمام این کارکشن یک رشد خوب خواهیم داشت.

در سناریوی دوم می توان این حرکت چندین ماهه را مثلث انقباضی دانست اما چون هنوز 4 موج آن شکل نگرفته است با قطعیت راجع به این روند نظر ندادیم.

 

حمایت فعلی معتبر حد ضرر دارندگان سهم باشد: 62-64 

تحلیل های تکنیکال سایت پیشنهاد خرید و فروش نیست. صرفا بررسی روند سهم هاست. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش