عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لعابیران - شلعاب

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/09


چارت روزانه:

 

e37878fشلعابببببب.png

 

 

در شمارش من این سهم درتایم فریم بلند مدت حال تکمیل یک فلت به صورت 335 است.

 

 انتظار داریم در انتهای موج B بزرگ که خود به صورت یک زیگزاگ در حال اتمام و شکل گیری است، رشد سهم تا محدوده سقف مثلث حدودا 520 - 530 نهایت ادامه دار باشد و بعد میان مدت شاهد اصلاحی در قالب موج C بزرگ شویم اما چون B تقریبا تمام A را می پوشاند C بزرگ میتواند اصلاحی ناقص شکل دهد. در این رشد 445 نیز یک مقاومت میانه راه مد نظر باشد. 

حمایت نزدیک سهم کف مثلث در حدود 365 می باشد که لحاظ گردد چون ریز موج 4 که هنوز تکمیل نشده و میدانیم در مثلث امواج  باید 3 تایی باشد لذا ممکن است رشد اخیر بی از 4 باشد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش