عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/09


چارت روزانه شفارس:

 

d918fdbشفارسسسسس.png

همانگونه که مشاهده میشود پس از رشد A، سهم وارد ریزموج  نزولی B  از  موج Y  شده که در حال اتمام است و دو سناریو پیش روست:

یا این Y در قالب یک مثلث شکل میگیرد که زود است برای نظر قطعی دادن و البته کمی بعید و باید به سهم زمان داد

یا الگوی فلت است و موج C از آن با یک رشد 5 موجی یا دیاگونال شکل میگیرد ولی در هر دو صورت موقت انتظار برگشت از حمایت حدودی را خواهیم داشت.

محدوده حمایتی مشخص شده است.  250 و 280 دو مقاومت فعلی سهم در میان مدت بازه 3 ماهه مد نظر باشد. ولی برای عبور از 280 باید خریداران قوی ظاهر شوند. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش