عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/10


چارت روزانه:

6a2b083چکاوه.pngچکارن در به روز رسانی پس از صلاح قیمتی تا محدوده 290 تومان با حد ضرر 275 قابل بررسی است. به نظر میرسد موج B  از Y حرکت ترکیبی که در یک سناریو پیش بینی شده بود به اتمام میرسد و وارد موج صعودی C میشویم.

 

مقاومت ها به ترتیب: 365-400-470 لحاظ شود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش