عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال انس جهانی به روز رسانی شد

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/10


:چارت های روزانه

ca01fb1طلا.png

 

 صرفا بررسی روند کلی حرکتی را داریم:

 طلا همچنان در حال تکمیل مثلث انقباضی Y از موج ترکیبی WXY است که در به روز رسانی اخیر  مشاهده میشود در حال تکمیل ریز موجE هستیم.

این موج شاید تا یک ماه دیگر تکمیل شود و سپس با رشد انس جهانی رو به رو شویم.

محدوده 1220- 1250 نزدیک ترین حمایت است و سپس 1200 را داریم که به نظر بعید است این محدوده لمس شود ولی من مطرح میکنم. 

 

مقاومت ها : 1320-1350 و  محدوده حدودی 1500 مد نظر باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش