عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد ارفع- ارفع- به روزرسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/13


چارت روزانه:

abec9e8ارفع.png

ارفع 

 شایعاتی در خصوص رفع مشکلات وام ارزی شرکت در تعامل با بانک صنعت و معدن؛ در بازار پیچیده که منجر به افزایش توجه به این سهم شده است./ بورس 24

در نمای تحلیلی هم مشاهده میشود کل حرکت سهم میشود یک زیگزاگ در نظر گرفته شود که در حال تکمیل B بزرگ هستیم. کوتاه مدت رشد داریم و سپس اصلاح احتمالا ناقص موج سی .

و بعد طبق چارت پیش بینی شده باید میان مدت شاهد یک حرکت 5 تایی برای تکمیل موج C باشیم. که به روز رسانی مجدد صورت خواهد گرفت.

حد حمایت 29- 300 حد ضرر منظور گردد. به دید میان مدت از نظر من ارزندگی بررسی دارد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش