عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/13


چارت روزانه:

 

d0c30c3فباهنررررررررر.png

فباهنر درنمای روزانه را مشاهده می نمایید. 

نوسانات موقت در فباهنر داریم اما به نظر میرسد کف حمایتی این سهم پس از ثبت قله 759 حدودی، محدوده 530 - 584 تومان باشد و موج 4 از سه اصلی هنوز به اتمام نرسیده است.فکر میکنم باید به سهم زمان بدهیم تا این موج تکمیل گردد ، سپس یک رشد در قالب 5 از 5  موج سوم این ایمپالس صعودی تصور میشود. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش